Наредба 4-Биологично земеделиe

0

От 01.03.2019г съгласно ДВ бр.18 е в сила НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. Една Наредба, която биопроизводителите сякаш не приемат – според техните изказвания. Биологичното производство, според чуждата преса все повече се налага и неговите продукти са търсени от потребителите

Бедни ли са бедните

 Кой прав, кой крив ще ни каже бъдещето.

ОСТАВИ КОМЕНТАР