Превенцията, винаги по-добра от лечението

0

Здравето на младите животни се фокусира основно върху превенцията; превенция на дихателните проблеми. 
Белите дробове на едрия рогат добитък са изключително важни. Производството на мляко и растежът изискват много хранителни вещества, енергия и непроменен обмен на кислород и въглероден диоксид. 

Затова заболяванията на дихателните пътища могат да доведат до големи загуби, най-важните от които са: смъртност, разходи за лечение, неблагоприятна конверсия на храна, забавяне на растежа и по-малко производство на мляко.

Превенцията винаги остава по-добра от лечението.

превенция. Предварителни действия за предотвратяване на нещо, за предпазване от нещо.

 Свързана статия:  ПНЕВМОНИЯ ПРИ ТЕЛЕТАТА 

След диарията при телетата, пневмонията е най-важното заболя-ване и е причина за смъртни случаи или производство на некачествени телета. Земеделските стопани все повече предпочитат ваксинация, за да предотвратят пневмония сред теле-тата.  Голямо проучване при над 8000 млекопроизводители в Холандия показва, че земеделските стопани много съзнателно избират да ваксинират телетата си. Когато са запитани за причините за ваксинирането на телета срещу пневмония, възникват три отговора.

  1. По-добро производство Най-важната причина – повечето животновъди (44%) казват, че от здравословното отглеждане на телета, зависи и производството на добра млечна крава. Всяко забавяне в развитието на младото животно пряко влияе върху ефективния период на кравата.
  2. По-малки шансове за забавяне на растежа. Като втора причина, много млекопроизводители (39%) посочват специфично забавяне на растежа, като много негативна последица от пневмонията. Това забавяне на растежа е много трудно да се възстанови и при боледувалите телета да настигнат здравите. В най-добрия случай, живото тегло на заболелите, ще е значително по малко от това на здравите. Това води до по-високи разходи за отглеждане и по-малко производство на мляко при първата лактация.
  3. Няма болни животни в обора. Резултатите показват, че земеделските стопани просто не харесват болните животни.  Болното теле в „хамбара” е нещо, което фермерите не обичат да виждат. Това предизвиква раздразнение, защото, фермерите вършат много работа, за да поддържат здравето на животните. Както по отношение на (бъдещото) производството, така и по отношение на хуманното отношение към животните.

Други мотиви за ваксинация
В допълнение към тези три най-често срещаните причини има и други мотивации за ваксиниране против  пневмония: по-малката заболеваемост намалява разходите за лечение на телетата  (14%),  необходимо е и по-малко  работно време на фермера за отглеждане на младите животни (14%)

По-малко млади животни, по-превантивни грижи
Холандските говедовъди,  много съзнателно извършват ваксинацията на своите млади животни, за да предотвратят пневмонията и всички негативни последици. В същото проучване ясно се вижда, че във фермата се държат по-малко млади говеда.  В сравнение с 2017 г. има 14% по-малко млади животни в млекопроизводителните ферми.

Предотвратяване на заболяванията е малка инвестиция
През последните години млекопроизводителите държат по-малко животни млади животни  във фермата си. Това е вследствие увеличаване периодите на използване на кравите, геномната селекция и газовите емисии.Точно този млад запас трябва да расте безупречно и здравословно. Предотвратяването на заболявания, като например ваксинацията срещу пневмония, е само малка инвестиция в сравнение със спестяванията, които ще се получат поради малкия брои отглеждани млади животни. Но тук условието е не само да оживеят, а и да не преболедуват и да станат добри майки..

Ветеринарният експерт
Земеделските практики в Германия и Холандия са отделили повече внимание на здравето на младите говеда през последните години. Ветеринарите са преди всичко експертите, които могат и са длъжни да дадат добри съвети на животновъдите, когато става дума за превенция и здраве.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here