Земеделието ще стане ли „Женско царство”

0

Отговора на този въпрос засега е не, но в някои държави жените вече са „завладяли” земеделието. Разбира се това не е станало само по тяхно желание и инициатива. Паричните лостове и тук са изиграли роля, а и така е заложено в новата ОСП да се стимулират жените работещи в земеделието на отговорни позиции.

В Европа има две държави, в които половината от общия брой на стопанствата се ръководят от жени. Става дума за Литва и Латвия. В Румъния, жените са начело на 34% от фермите. Европейската комисия планира в бъдещата обща селскостопанска политика, след ОСП 2020 г., изключителна финансова подкрепа за привличане на жените в селското стопанство.

Последните данни (Евростат 2016) показват, че средно около 30% от стопанствата в ЕС се управляват от жени.  В Литва и Латвия почти половината от общия брой на стопанствата се управляват от жени. За разлика от това във Финландия, Малта, Германия, Дания и Нидерландия делът на жените управители не надвишава 10%.

Това е особено важно, защото привличането на новото поколение земеделски производители в Европа се оказва ключово предизвикателство. Селскостопанският сектор в Европа е доминиран от възрастно население и със сигурност това се отнася и за жените фермерки – настоящите данни показват, че само 4,9% от жените фермери са на възраст под 35 години. Като се има предвид, че почти 40% от жените, работещи в селското стопанство, са на възраст над 65 години (за разлика от мъжете, където процентът на хората на възраст над 65 години е 27,6%), има вероятност през следващите години  да се задълбочат разликата между половете в селското стопанство.

Налице е обаче вероятна помощ за млади жени, които се интересуват от кариера в селското стопанство. ЕС не само ще подкрепи новите земеделски стопани, чрез обичайната система за подпомагане на доходите, но може също да осигури фондове за развитие на селските райони, за да помогне на младите жени да започнат бизнес в селското стопанство. Този ангажимент за преодоляване на различията между половете в ЕС е заложен в Общата селскостопанска политика: страните от ЕС трябва да вземат предвид положението на жените в селските райони, когато мислят за своите програми за развитие.

Европейският съюз иска да гарантира, че чрез предоставянето на финансова помощ на жените в селското стопанство, следващото поколение земеделски производители да отразява по-добре баланса между половете в Европа.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here