Съобщение от ЕК

0

 На 12.03. 2019 г. евродепутатите гласуваха  нов набор от правила, които ще защитават всички земеделски производители в ЕС срещу практиката на недобросъвестност от страна на големите бизнес партньори , като супермаркети и  търговци на едро и дребно. По-малките доставчици и малките земеделски производители често нямат възможност да договарят цената на продуктите в сравнение с големите купувачи и нямат алтернативни решения.

Въздействието на нелоялните търговски практики

Неподходящите търговски практики могат да доведат до заплаха за оцеляването на по-малките производители, да обезкуражат малките предприятия да инвестират в нови технологии или да получават достъп до нови пазари, да генерират допълнителни разходи или далеч по-ниски от очакваните приходи, свръхпроизводство и загуба на продукция.

Какво ще се промени?

Новите изисквания определят минимални правила, които ще защитават всички участници във веригата на предлагането на храни с по-малко от 350 милиона евро доход (производители, кооперации, оператори на хранителни продукти и търговци на дребно). Новите правила се прилагат и за неевропейски доставчици.

Законът ще забрани забавяне на плащане за леко променени продукти, анулиране в последната минута, едностранни или ретроактивни промени в договора, задължение на доставчиците да покрият загуби, отказ на писмен договор.

Други практики като връщането на непродадени продукти ще се приемат само в случай на ясно дефинирано договорно споразумение.
88% от респондентите смятат, че е важно да се засили ролята на земеделските производители във веригата на предлагането на храни (Евробарометър 2018).

Държавите членки следва да определят публичен орган, който да отговаря за прилагането на новите правила. Той ще има правомощия да разследва случаи, в които има съмнения за нарушения на закона и да наказва нарушителите.

Участници от ЕС в хранителната верига са

11 милиона фермери;
2,8 милиона дистрибутори и търговци на дребно;

 500 милиона потребители.

След одобрението на пленарната сесия новите правила трябва да бъдат официално одобрени от Съвета на ЕС за влизане в сила.

Респондент  Лице или организация, което е призовано да върне отговор в резултат на запитване. Също когато се опровергава или реагира на една теза или аргумент.

1. В правото.
Ответник в съдебно производство.

2. При изследвания.
Лице или организация, от което изследовател търси всякакъв вид информация за нуждите на маркетингово изследване. Терминът се отнася до всички случаи, когато трябва да се получи информация; чрез интервюиране; чрез изпращане на въпросници по поща; чрез въпросници за самопопълване (дневници); чрез механично или… електронно оборудване (запис); чрез наблюдение и всеки друг метод с помощта, на който източника на информация може да бъде записан или проследен по друг начин.

ОСТАВИ КОМЕНТАР