„Висока топка” при храненето на кравите

0

Вероятно, този материал, няма да предизвика, кой знае какъв интерес, у нашите читатели. Вероятно, това ще стане след десет години. Вероятно има малък брой ферми у нас, които вече работят по този начин. Но, все пак, добре е  да имате информация, как се развиват нещата по отношение на храненето на високомлечните крави и за какво трябва да се готвите.

Дажбата на млечните крави, в сегашното време, трябва да се справя и с новите предизвикателства – от висока производителност до въздействие върху околната среда. Това ще доведе и до промени в методите за хранене на съвременните, високопродуктивни млечни животни. Какви са ключовите моменти в дизайна на дажбата.

– Увеличаването  на получаваното мляко, все още ли е основният фокус на млекопроизводството в световен мащаб?

 Да, като цяло можем да кажем, че целите на млекопроизводителите са еднакви по целия свят, но начинът на отглеждане и начинът на хранене на кравите се променя. Ние наблюдаваме редица събития в млечната промишленост, които пряко засягат начина, по който се хранят кравите.

Например реакцията на преработвателите на мляко по  някои етични/екологични съображения под формата на изисквания към земеделските производители да използват несъдържащи ГМО фуражи. Ето защо, фермери, които произвеждат суровини за тези преработватели, ще  трябва да съставят дажбата на кравите от по-малко видове фуражи. В същото време се разглеждат и други видове протеинови източници, като лупина или грах, и се провеждат изследвания, за това как да се направи протеинът в тези съставки по-ефективен в дажбата на млечните крави. Въпреки това хранителната стойност на използваните съставки не е основният проблем.

Соевата или палмовата храни са два вида съставки, които често се използват за крави и имат добър хранителен профил. Но можем да се запитаме дали тези видове съставки ще продължат да присъстват във фуражите за животни, тъй като тяхното въздействие върху околната среда е по-голямо от производството на местните култури за хранене на добитъка.

В Холандия виждаме инициативите на сектора на фуражите за изчисляване на въздействието върху околната среда на фуражните съставки.

 Изглежда, че правенето на диета за кравите става все по-трудно. Как могат да помогнат съвременните диетични модели?

 – За да направим по-добър избор при храненето, съобразявайки се с гореказаното, се нуждаем от добри и надеждни модели за прогнозиране. В нашата компания разработихме E-млечния модел, който описва всички етапи на ферментация в търбуха, храносмилането в червата, както и етапите на обща ферментация и метаболизъм. Различни видове хранителни вещества (глюкогенни, липогенни и аминогенни) могат да бъдат изчислени с този модел. Моделът може да помогне да се направи ферментацията на търбуха по-ефективна и  да се предотврати появата на някои метаболитни нарушения, като например ацидоза. Последното е от особен интерес по отношение на високопродуктивните крави.

Кравите, произвеждащи до 30 литра мляко на ден, могат да разчитат на нормална ферментация в търбуха, но животните, които произвеждат повече от 30 литра на ден, изискват по-високи изисквания към фуражите. Те трябва да получават храна с определено качество, с неразградими съставки на протеини, нишесте и мазнини в търбуха, за да се намали рискът от кетоза. За изготвянето на дажбата се нуждаете и от добре изпитани данни за фуражните съставки. Разработвайки нашия модел, ни беше необходимо много време и усилия, за да получим стойностите  на различни видове суровини.

Това означава, че можем да направим надеждни прогнози. Ние имаме уникални данни, като например ефекта на времето за съхранение на царевицата върху ферментацията и разградимостта на нишесте в търбуха, както и ефекта на частици с различни размери от дадена фуражна съставка върху активността на търбуха.

Друга гореща тема в момента е да се намали относително големият принос на преживни животни към емисиите на метан. Чрез промяна на хранителния състав на фуража може да се намали производството на метан от едрия рогат добитък.

 – Това означава ли, че диетологът може по-добре да контролира здравето на кравата?

С данни за млечния протеин, млечната мазнина или лактозата, земеделският производител може да направи заключения относно състава на млякото върху здравето на кравата.

Високото съдържание на мазнини в млякото след отелването показва наличието на хронична кетоза. Ниското ниво на млечна мазнина по време на живота на кравата може да означава, че кравата страда от бурната ацидоза. По този начин храненето може да бъде отлично средство за минимизиране или предотвратяване на метаболитни заболявания при кравите.

Като се има предвид, че до 25% от млечните крави страдат от субклинична ацидоза на търбуха, необходимостта от предотвратяване на това „скъпоценно” заболяване е една от основните задачи за изследователи като нас. В момента  проучваме структурата на мастните киселини в млякото за да разберем какво означава те здравето на кравата.

 – Виждаме тенденция да се използват повече фуражни добавки при хранене на крави. Виждаме по-голямо използване на хранителни добавки при храненето на преживните животни. Голям брой проучвания са посветени на аминокиселините, които са неразтворими в търбуха. Това е от интерес, защото сме склонни да включим по-малко протеини в храната на млекодайни крави с висока производителност. Освен това се обсъжда използването на висококачествени протеинови източници, като например соево брашно. Неразлагаемите аминокиселини са включени в хранителната матрица и диетологът може бързо да види дали използването на тези добавки е икономически интересно или по-добре да ги замени с други протеинови фуражни съставки или да направят дажбата по-малко разградима по време на топлинна обработка.

Виждаме и нарастващ интерес към употребата на продукти от холин или витамин (В) при млечните крави. Особено витамини от група В, които са полезни за високопроизводителните млечни крави, тъй като те поддържат функцията на черния дроб.

 – След десет години ще има ли промяна в дажбите на млечните крави.

 – Мисля, че ще видим няколко промени в близко бъдеще. Ще имаме достъп до повече хранителни съставки. В някои страни по света, като Холандия, ще се обърне повече внимание на търсенето на суровини на регионално равнище, а не на внос от чужбина. Това означава, че в дажбата на холандските млечни крави ще има повече трева и по-малко царевица. Задачата на диетолозите е да намерят най-подходящите за допълнение фуражи и добавки. В същото време се надявам, че формулирането на дажбите  през следващите години ще се основава повече на смилаеми протеини, а не на сурови протеини. Повечето от правилата и моделите все още се основават на непречистени протеини, защото могат лесно да бъдат измерени. Нивата на смилаеми протеини са по-трудни за измерване и се основават на сложни изчисления.

На международно равнище има тенденция да се използват по-малко съставки на ГМО и желанието да се намали въздействието на млекопроизводството върху околната среда (емисии на парникови газове), както бе споменато по-рано. В бъдеще ще обърнем много внимание и на формулирането на дажбите за отделните крави. Това означава, че всички крави имат една и съща основна дажба от  грубите фуражи , но получават индивидуално хранене. Задачата се улеснява от иновации – сензори и други технологии, които дават представа за роминация и други параметри.

Накрая виждам, че трябва да имаме  повишен интерес към храненето на телетата и сухостоините  крави. И двете групи са много важни. Висококачествената млечна крава започва с добре отгледано и здраво теле. Някои земеделски производители обаче не винаги разбират това. С по-голямо внимание към храненето на телета в ранна възраст, чрез така нареченото метаболитно програмиране.  Вероятността,  на по-късна възраст тези телета да  увеличават  млякото си.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР