Брюксел днес – Съветът на ЕК

0

Днес, се провежда Съвета по селско стопанство към ЕС. Основният дискутиран въпрос е Бъдещето на ОСП след 2020 г.

Съветът ще обсъди пакета за реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Министрите ще обменят мнения по три законодателни предложения:

  • регламент относно стратегическите планове за ОСП
  • регламент относно единната обща организация на пазарите (ООП)
  • хоризонтален регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Други въпроси

Министрите ще получат информация по редица въпроси, включително:

  • обвързаното с производството подпомагане (схема за подпомагане, за да се помогне на определени сектори, които са изправени пред затруднения)
  • положението в месния сектор

Какви са първите резултати от съвета, които получихме от мястото на събитието-Брюксел.

Авансовите субсидии, които се изплащат всяка есен на земеделските производители, няма да се променят с промяната на правилата за европейските пари, след като новата Обща селскостопанска политика влезе в сила. Съобщението е направено днес – 18 март от европейския комисар по земеделието, Фил Хоган, в рамките на работата на Съвета на Европейския съюз (селско стопанство и рибарство).

„По отношение на авансовите плащания Комисията няма да промени настоящите практики. Когато има причина да се увеличи авансът в случай на природни бедствия, Европейската комисия одобри искането на страните-членки ”, каза Фил Хоган.

Това подчертава, че действащата система за авансови плащания работи и е гъвкава. – Ако системата не е повредена, защо да я поправяте? Освен това еврокомисарят посочи, че увеличаването на размера на авансовите плащания може да създаде проблеми в рамките на финансовите разпоредби. “Намесата на Европейската комисия е да се запази сегашната система”, заключи европейският комисар Фил Хоган.При форсмажорни обстоятелства . Европейската комисия решава годишен процент от надбавката за определения аванс. /50 %/

Top of Form

По-голяма подкрепа за фермерите! Искането бе отправено и изпратено до Брюксел от няколко държави-членки. Искането бе обсъдено също днес на среща на министрите на земеделието. Страните, които поискаха увеличение на обвързаното с производството подпомагане, са България, Хърватия, Чехия, Унгария, Латвия, Словакия и Словения.

„Секторите в Европейския съюз са изправени пред различни трудности. Положението между държавите-членки варира в зависимост от конкретните обстоятелства. Ето защо е от съществено значение да се осигури адекватна подкрепа за секторите, към които е насочена, за да се предотврати социално-икономическата вреда. Тези държави-членки приветстват предложението на Европейската комисия за запазване на обвързаното с производството подпомагане. Въпреки това считаме, че предложеното ниво на подкрепа е недостатъчно, “се казва в документа, представен в Брюксел от седем държави-членки. Страните смятат, че предвидените от Европейската комисия финансови средства за обвързано с производството подпомагане са недостатъчни за постигане на целите. Намалената част от общо намаления бюджет на ОСП означава значително влошаване на положението на уязвимите сектори. Така че, за да се подкрепи ефективно уязвимите сектори, е необходимо увеличение до 23%, с още 2% за протеиновите култури, “Предложението, представено от тези държави-членки, премина днес през първия кръг от разисквания, но окончателното решение не бе взето.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР