Една немска ферма

0

В рамките на изложението организирано от фирма Мастеринг  във  Верден, за което ние писахме:

TJ Alessja детронира легендарната  Лейди Гага

  домакините организираха и посещение на животновъдни обекти. Нашите млади говедовъди, присъстващи на изложението, благодарение на фирма “ГЕНОМИКА” ООД гр.Сливен, посетиха три ферми и Станцията за изкуствено осеменяване.

Фермата, която посетиха нашите представители се намира в провинция Долна Саксония, една от „млечните„ провинции на Германия. Фермата е семейна, собствениците са показали и разказали всичко, което правят  в процесите на отглеждането на кравите.

Какво научаваме от профила на ферма Фелде.
В Германия за да отглеждаш крави, първото условие е да имаш земя за собствено производство на фуражи, пък най-добре е земята да е и твоя. Семейството обработва 249 хектара земя, което си е доста сериозна цифра за фамилно стопанство. Нормално е приоритет да имат фуражните култури.
Царевичен силаж-81 хектара, зимна ръж-15 хектара, зимна пшеница-43 хектара, ливади- 30-хектара и пасища -80 хектара.

Хронологията на създаването на фермата по години е:

  • 1980 г е създадена ферама за производство на мляко
  • 1996 г е направено първото разширение и реконструкция на оборите
  • 2009 г е изграден район за отглеждане на младите животни
  • 2011 г изграждане на инсталацията за биогаз
  • 2016 г  е изградено съвременно  помещение за  отглеждане на животните

В перспектива, през 2019 г трябва да се изгради ново торище, а през 2020 г нови силажни ями.

Фирмата има 33% участие в инсталация за получаване на биогаз – много пъти добрите приходи и печалба от производството на газ са покривали загубата от говедовъдството – казват от фермата.

Във фермата се отглеждат 435 дойни крави плюс младите животни, бременните юници и сухостоините крави. Общата цифра на животните гравитира през сезона около 900 животни. Средната продуктивност на отглежданите крави е 10 240 кг мляко, м.в -3.83% 392 кг, протеин-3.44%, 352 кг. Интервала между отелванията е 391 дни, което означава отлично свършена работа по отношение репродукцията. Индекса за осеменяване на кравите е 2.2 дози, а при юниците-1.6. Смъртността на телетата е 6% и това е един от нерешените проблеми според собствениците

Кой работи във фермата. Интересното е, че собствениците работят във фермата, но за производствения процес има назначен управител, който на практика се занимава със всичко. Много пъти, когато се налага той замества отсъстващите служители на всяка една позиция от работния процес. Във фермата работят трима члена на семейството, на което е фермата. Работят като всички останали – доят, гледат телетата, в родилното,  на пасището, навсякъде. Има четирима работника на пълен работен ден. Тук влиза и управителя. Те извършват  доенето на кравите, хигиена и др. фуражите и всичко друго във фермата. Има един работник на половин работен ден, който отговаря за приготвянето на фуражите. По време на събиране на грубите фуражи се наемат временно четирима работника. При възможност във фермата се взимат да работят и двама практиканти. Всичко в работния процес участват девет човека.

Един от най-трудоемките процеси в говедовъдна ферма – храненето, тук е решен по възможно най-добрия начин. От няколко години се използва робот за хранене на животните. За целта има обособени боксове – контейнери в които предварително са вкарани сено, слама, силаж, сенаж и концентриран фураж предварително приготвен поисканата рецепта. Тези контейнери трябва винаги да са пълни с определените фуражи.
Следващата задача е да се програмира робота, какво да прави – часа в който трябва той да отиде при контейнерите, колко фураж в кг. трябва да си вземе от всеки вид, следва обработка на фуража в търбуха на робота. След това, робота разнася и пръска фуражната маса по хранителната пътека. След известно време робота минава да събере пръснатия фураж. За всяка категория животни рецептата е предварително определена и остава само да се изпълни в определеното време.

Ако е при нас, работниците ще си кажат има време за цигара. В тази германска ферма няма време за цигара, а и цигарите, които се пушат се оставят в стаята на менажера в началото на работния ден. За алкохол или безкрайни приказки и думане може да става, за сериалите, които нашите работници поставят пред работата, пък там въобще не са чували.

д-р Николай Григоров
“Геномика” ООД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here