Съветите на един фермер

0

Когато се говори за крави, не трябва опитът на фермера, да остава на заден план. Много фермери са споделяли това, което са преживели. Например в последното издание на Бразди, добре познатия в говедовъдната общност фермер Минчо Иванов от с. Кортен сподели, че когато е увеличил броят на кравите  си над 100, първите дни се е чудел откъде да я започне. Сега той отглежда над 2000 бр говеда и знае всичко за кравите, но преди 25 г все още се е учил.
Какво разказва на колегите си един швейцарски фермер. 

Търбуха на кравата можем да го сравним с инсталация за биогаз. Бактериите в него раздробяват храната, като произвеждат  газ и най-вече много топлина. Колкото повече храна „обработва” кравата и колкото повече мляко произвежда, толкова повече топлина се произвежда. Тази топлина трябва да се разпръсква непрекъснато. Ето защо, ефективното охлаждане е от съществено значение за нашите крави.
Преди всичко, кравите понижават телесната си температура чрез вдишване на сух въздух и издишване на влажен въздух. По този начин кравата екскретира до 50 литра вода през летния ден. Това е най-простият метод за охлаждане на преживните, тъй като изпотяването през кожата е далеч по-малко ефективно от „изпотяване” през белите дробове.

Най-простата мярка е да се премахнат всички прозорци, като по този начин се позволява кръстосана вентилация, доставяне на свеж въздух на кравата и отстраняване на топъл, влажен въздух. Страничните стени при леглата също забавят въздушния обмен.
Следващата стъпка при големи, отворени обори е закупуването на вентилатори. Специално внимание трябва да се обърне на зоната /ако има такава/, където проникват много слънчеви лъчи, особнно на местата където кравите трябва да прекарват повече време. В оборите  с добра вентилация винаги се осигурява достатъчно светлина, тъй като големи части от страничните стени са отворени.

Храната и водата са с голямо предимство при осигуряването им. Всяка крава трябва да има свободна зона за хранене с ширина най-малко 1,10 m. Дори в природата кравите никога не споделят място си за хранене с другите крави. Храненето на стадото за няколко часа на ден няма нищо общо с комфорта на кравата, което е много важна предпоставка за достатъчно висок прием на храна.
Премахват се стени с нисък ранг, които за съжаление, все още са поставени в някои обори.  Съществен е и постоянният достъп до прясна вода. Постоянният достъп до чиста вода, която тече около 20 литра в минута, също е от съществено значение за здравето. Трябва да я осигурите. Водата, въздуха и сламата са най-доброто „лекарство” и най-евтината храна.

Почивката  и пространството нямат нищо общо с комфорта на кравата. Той се изразява в сухо и меко легло, за да няма болки и наранявания. Също така, при ставане и лягане да няма затруднение или някакви пречки водещи до наранявания. Завъртането на главата към  предна част трябва да е възможно, защото  това движение е от централна нужда.

Всъщност фермера не казва нещо кой знай какво. Напомня само какво да правим и контролираме.

екскрѐция мед – Отделяне, изхвърляне на отпадни продукти от организма.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here