2 част: Кръстосването – полски вариант

0

След първата част

1 част: Кръстосването – полски вариант

ще ви разкажем за

Какво ще даде между породното кръстосване?

Между породното кръстосване, е част от устойчивото  животновъдството в Полша. То позволява да се увеличи генетичното разнообразие в стадата. Освен това е възможно да се подобрят функционалните характеристики на животните, фертилитета и да се намалят ветеринарните разходи (поради намалена заболеваемост). Въпреки, че кръстосването не увеличава добива на мляко, то дори може да го намали, но може да подобри състава и качеството на млякото. Трябва обаче да се помни, че когато се отглеждат говеда, не трябва да се съсредоточаваме само върху повишаването на млечната продуктивност. Това се дължи на факта, че максимизирането на това изпълнение, негативно се отразява на функционалните характеристики, като например дълголетие.

При производството на говеждо месо, следва да се предпочита използването на месодайни  породи, което е един от факторите, обуславящи по-доброто качество на полученото месо. В случая с говеждото месо се получават не само по-добри резултати от хибридите: характеристики на плодовитостта, здраве, използване на фураж, но също така и по-добри кланични характеристики в сравнение с чистопородните индивиди. Също така кръстосването на млечни говеда с месни породи значително подобрява ефикасността и качеството на месото по отношение на предназначените за тази цел млечни породи. Подборът на месни породи за разплод е свързан със скоростта на техния растеж и развитие.  Производството на говеждо месо в по-голям мащаб в Полша,, следва да продължи да се основава на кръстосване, като се използват хибридни юници за по-нататъшно развъждане, като крави-майки, отглеждащи телета до 6-8 месечна възраст.  Изследванията потвърждават увеличение от 20-30% в производството на говеждо месо на глава, при стада от говеда – хибриди, в сравнение с чистокръвните стада. В хибридите се използва хибриден растеж или хетерозис на растежа”.

Как да изберем порода за кръстосване?

В Полша се използват предимно кръстоски, произхождащи от млекодайни крави, осеменени със сперма от бикове от месодайни породи, за производството на живи говеда, и по-малко естествено покриване.  Изборът на определена порода трябва да отчита и скоростта на растеж и дневния прираст  на  тегло на отглежданите телета. В обобщение, генотипът от месо от едър рогат добитък решава само в 3-5% от рентабилността на продукцията, отчетена от селекционера.

Подборът на месни породи в Полша подлежи на периодични промени в предпочитанията. Големи вариации по отношение на калибър, скорост на растеж, съдържание на мазнини, признаци на кланичен труп и т.нар. функционални характеристики като: хранителни изисквания, лекота на отелване, грижа и млечност на майките, или устойчивост към болести или променящи се условия на живот не позволяват еднозначно идентифициране на най-добрата порода.Всяка от месните породи е добра и най-добра по отношение на определени характеристики за дадена производствена и развъдна среда или предпочитанията на производителя и потребителите.

Изборът на порода за кръстосване не е лесен, зависи от ефектите, които искате да получите:

  1. Белгийско синьо има деликатен скелет с много силна мускулатура. Въпреки високото тегло при раждане, телетата са подходящи за кръстосване с говеда от млечни породи. Трябва да се отбележи обаче, че със сперма от БС трябва да се  осеменяват само с големи крави. Телетата са подходящи за угояване при обилни и интензивни условия на хранене.
  2. Абърдийн ангус,поради ниското тегло при раждане на телетата, се препоръчва за кръстосване с млечни породи, особено когато се планира да се ускори зрелостта на индивидите.Освен това той е идеален за поддържане на постоянни пасища.
  3. В случая с породата Пиамонт, скелетът е относително деликатен, а телетата се раждат малки и леки, затова породата е охотно използвана за кръстосване с млечни крави. Месото на тези животни е леко затлъстяло.
  4. Шароле сехарактеризира с много масивна структура на тялото, силна мускулатура и масивен скелет. Голямото тегло при раждане води до относително тежки раждания, особено при кръстосване с млечни животни. За да се избегне този проблем, биковете, които използват по-леко потомство, се използват за кръстосване, или се използват крави с голям калибър и широк таз.Животните от тази порода се възползват добре от фуражите и се адаптират лесно към новите климатични условия, което означава, че те могат да останат на пасището през цялата година. Това е дълго растяща и късно съзряваща се раса. Това ви позволява да се възползвате от високата телесна маса без страх от силни мазнини в трупа.

д-р хаб. Инж. Мачей Адамски

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here