Водата е основен елемент при производството на хранителни продукти

0

Водата е основен елемент при производството на хранителни продукти, се казва в съобщение за пресата на Европейската комисия (ЕК), публикувано на 25 март. Отглеждането на плодове и зеленчуци изисква големи количества вода. Без достатъчна, качествена и лесно достъпна вода, европейското производство на хранителни продукти може да бъде застрашено. Средно 44% от общото потребление на вода в Европа е за селското стопанство, като в някои региони достига до 80%. Натискът върху природните ресурси нараства с увеличаването на световното население и с изменението на климата, поради което са въведени краткосрочни и
дългосрочни стратегии, за да се гарантира по-устойчиво използване на водата, се казва в съобщението.

На заседанието на Съвета по земеделие в Брюксел на 18 март т.г. Комисарят по земеделие Фил Хоган е подчертал, че наличието и качеството на водата стават все по-важни въпроси за селското стопанство, а бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще спомогне за справяне с предизвикателството.
Новата „зелена архитектура“ ще даде възможност да се надхвърлят основните изисквания за кръстосано съответствие чрез екологичните схеми по първи стълб на ОСП или агроекологичните мерки за развитие на селските райони, за да се създаде по-добро взаимодействие между интервенциите на ОСП и нуждите, идентифицирани в Рамковата директива за водите. Комисарят е направил преглед на двата семинара, организирани от Работната група на Европейската комисия по води и земеделие, в Дания и Румъния, първата – относно дифузното замърсяване на водите, а втората – относно нуждата от управление и инвестиции.

Трети семинар на тема „Отвеждане на водата / недостиг на вода – предизвикателства и възможности“ ще се проведе в Испания през май.Комисар Хоган е информирал, че неговите служби работят със Съвместния изследователски център за създаване на Център за знания за водата и селското стопанство на европейско равнище. Неотдавнашен доклад на Комисията показва, че замърсяването с нитрати и пестициди засяга повече от 18% от подземните води в ЕС.

Източник: Infosheet МЗХГ – 368/01.04.2019

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here