Етикетите на млечните продукти

0

За да си купят клиентите даден продукт, се иска не само той да е качествен. Иска се реклама, иска се привличаща опаковка, иска се и нормални цени.

Рекламата на продукта се прави по медии, телевизия, радио и кампания и от рода на – Обичам Българското.

Следва опаковката. Напоследък се привличат клиентите с изработването на органични и бързо разлагащи се опаковки. Цвета и картинките също привличат клиентите.

И не на последно място следва етикета. Много важен атрибут към продукта. При сегашните изисквания за етикирането, той вече си става направо роман за четене. Проблема е, че всичко е написано с много ситни букви и в повечето случаи си остава скрита картинка за купувача. Етикета започва да играе вече и голяма роля за защита на родните млекопроизводители и млекопрера-ботватели. Чрез добре построен етикет, се дава възможност за подпомагане на тези сектори, чрез по-големи покупки на техните продукти. Голяма роля за формирането на етикета играят и законотворците.

Как защитава етикета млекопроизводителите, може да се види в Законопроекта за етикирането на Румъния. Какво се предвижда там.

Комисията по земеделие на Камарата на депутатите прие доклада за законопроекта за допълнителни мерки за етикетиране на прясно мляко за консумация, както и за млечни продукти. Според съобщение за пресата от заместник-председателя Liviu Harbuz, на заседанието са приети редица изменения относно правилното етикетиране на млякото за консумация, най-важните от които се отнасят до използването на термина “румънски продукт” само за продукти, получени изключително от мляко, идващо от домашни ферми и включването на опаковката, където е подходящо за използване, процента в който сухото мляко е бил използван за получаване на крайния продукт.

Когато става въпрос за прясно мляко, румънците трябва да знаят откъде идва, ако е произведено от румънски ферми, както и процесът на добиване и използвано сухото мляко и какъв е процента му.

Измененията, предложени и приети  в комисията по земеделие, постановяват, че задължителната информация, която трябва да бъде отпечатвана на етикета на добро зрително поле и трябва да включва:
а) наименованието на храната;
б) списъка на използваните съставки;
в) нетното количество на хранителния продукт;
г) дата на минимална трайност или крайна дата на потребление;
д) специални условия на съхранение и / или условия на употреба;
е) страната на произход и мястото на произход на суровото мляко за консумация;
ж) името на опаковчика и идентификационния знак;
з) наименование, търговско наименование и адрес на преработвателя на мляко за консумация;
и) обявяване на хранителните стойности;
й) масленост, изразена като процент;
к) използван процес на топлинна обработка, пастьоризиран, стерилизиран, ултрапастеризиран.

За мляко и млечни продукти от видове, различни от млечни крави, се посочват видовете, от които произхожда. На етикета ще бъдат изяснени промените в състава: обогатяване с мляко на млечни протеини, минерални соли или витамини, намаляване съдържанието на лактоза чрез превръщане в глюкоза и галактоза.

Допълнителни задължителни вписвания, които трябва да бъдат вписани в зрителното поле, са:
а) правото да се вписва на етикета на готовия продукт упоменаването “Натурален продукт” е задължително само за тези, които използват 100% като суровина натурално мляко от крави, биволи, овце и кози, без заместване на мляко или мляко на прах;
б) Правото за вписване на етикета на готовия продукт с „румънски продукт“ ще бъде задължително само за тези, които използват 100% сурово мляко от румънски ферми.

“Според доклада, млечните продукти трябва да включват в етикета предупреждението, съдържащо фразата – “Съдържа мляко на прах в съотношение __% “.

 Производството, експозицията към продажбата и / или продажбата на прясно мляко за консумация, знаейки, че тя е получена от заместители на мляко, ще бъде санкционирана с глоба от 10 000  до 12 000 лева и отнемане за 6 месеца  лиценза за експлоатация на производителите или търговците, по целесъобразност. Етикетите за прясно мляко за консумация и млечни продукти следва да бъдат ясно изписани, лесни за разбиране, за да могат потребителите да знаят произхода и проследяемостта на техните продукти “,

След благоприятното гласуване от комисията по земеделие, законопроектът отива на окончателното гласуване в Камарата на депутатите.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here