Наредба 2 – Заразна плевро пневмония по говедата

0

Публикувана е съвсем нова НАРЕДБА № 2 ОТ 25 МАРТ 2019 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗАРАЗНА ПЛЕВРО-ПНЕВМОНИЯ ПО ГОВЕДАТА, ЕНТЕРО-ВИРУСЕН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ ПО СВИНЕТЕ (ТЕШЕНСКА БОЛЕСТ), ДУРИН И ИНФЕКЦИОЗНА АНЕМИЯ ПО КОНЕТЕ

В сила от 02.04.2019 г.Издадена от министъра на земеделието, храните и горите. Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г. Поместваме по-важните неща от Наредбата относно плевро пневмонията по говедата.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР