ДФ „Земеделие“ подпомага собствениците на крави под селекционен контрол с до 800 хил. лева

3

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди финансов ресурс в размер до 800 000 лв. за предоставяне на минимална помощ de minimis на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен контрол. На подпомагане подлежат допустимите животни по Схемата за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. от породите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле.
Определеният норматив за подпомагане е в размер на до 80 лв. за едно животно. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

 4 април 2019 г.                                            ДФ „Земеделие“ – РА

3 КОМЕНТАРИ

  1. И кое налага изплащането на помощ точно на тези породи месодайни крави? Много интересно…

  2. Аз ще ви кажа кое.собствениците на тези животни са близки с заминаващата си вьрхушка и като за последно ще раздават на близки и познати.

  3. Може би имат нужда тези бедни животновъди 😀 Другите са достатъчно субсидирани!!!

ОСТАВИ КОМЕНТАР