EС – 100 000 € за нов земеделски производител

0

Решения на високо равнище за всички земеделски производители, бяха взети на 2 март от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент. Оценките на някои държави са, че е изготвено по-безопасно и по-добро бъдеще за всички европейски земеделски производители! След гласуването в комисията AGRI за над 5 000 изменения в доклада за стратегическия план на ОСП, бяха направени няколко насоки, които ще укрепят бъдещето на земеделските производители.

Борбения  румънски евродепутат  Даниел Буда,  разкри основните насоки, на които се основават селскостопанските плащания с влизането в сила на новите правила за безвъзмездни средства. “Директните плащания продължават да са сигурни за румънските земеделски стопани, чийто размер нараства в сравнение с други страни, в които е имало съкращения, “

 Друга промяна в законодателството в областта на субсидиите е въвеждането на нова категория допустими земеделски производители за европейски парични плащания.

„Новият земеделски производител“, концепция, въведена за първи път в Общата селскостопанска политика, след изменение, предложено от мен, се отнася до хора над 40-годишна възраст и които могат да получат премия на вноски до 100 000 евро! Румънските граждани, които са се заселили в чужбина, ще имат възможност да се завърнат у дома и да започнат нов бизнес, дори и да са на възраст над 40 години “, посочи още румънският евродепутат.

Ето и останалите насоки, които ще укрепят бъдещето на земеделските производители:

– от държавите-членки се изисква да изберат една от следните две опции за ограничаване: или да изберат праг от 100 000 евро, или да изберат 10% задължително разпределение на пакети от преразпределителни плащания, които ще отидат за дребните земеделски производители и среда. Това укрепва модела на малките и средни семейни стопанства! В същото време съществува баланс между финансовите ресурси, които трябва да бъдат предоставени на големите земеделски производители и дребните земеделски производители!

– Младите земеделски производители (до 40 години), които първоначално са били  управители на стопанства, ще получат допълнителна подкрепа за период от 7 години, вместо 5 години, както се очаква, и то с увеличена сума от 70 000 евро на 100.00 евро!

– Семейни земеделски производители: държавите-членки въвеждат опростена схема за малките земеделски производители, които искат подкрепа до 1250 EUR!

– секторът на пчеларството ще се възползва от увеличение на процента на съфинансиране от 50% на 75% и 85% в най-отдалечените региони!

– Асоциативните форми ще се възползват от значителна подкрепа от европейските фондове!

– Земеделието и опазването на околната среда са  целите и се възприемат от новата ОСП!

Окончателната форма на Регламента за Общата селскостопанска политика, вероятно ще укрепи бъдещето на румънските и европейските земеделски производители. От 2020 г. румънските земеделски стопани ще имат по-добро бъдеще! ”, Заключава Даниел Буда.

За Govedovad.com – от Букурещ – Костел Чита

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР