Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 21-28.06.2019 г.

0

ОСТАВИ КОМЕНТАР