Изкуственото осеменяване в Австрия

0

От обхвата на Изкуственото осеменяване, може да се направи извод за нивото на селекцията в една държава. Австрия, една държава, в която броят на кравите е на средно европейско ниво, но по селекция в говедовъдството е значително по-напред. То няма и как да не е така.

През 2018 г в контролираните стада за мляко и месо са осеменени  455 867 крави, което е с 0.8% по-малко от 2017 г. Осеменените крави представляват 94.8% от всички контролирани крави. Останалите 5,2% крави са заплодени по естествен начин, като са използвани одобрени бици от асоциациите.

За първи път, през 2018 г. броят на осеменените крави от фермери, изпревариха тези, осеменени от ветеринарни лекари. По-конкретно, 49.3% от всички осеменявания са извършени от фермери, (+ 0.8%), 47.7% от ветеринарни лекари (-6.7%) и 5.0% от техници по осеменяване (-3.9%).

В момента в Австрия има пет одобрени центъра за получаване  на сперма. Одобрените центровете за събиране на ембриони  са шест.
Дружествата за осеменяване – Genostar, със своите две станции за ИО, произвеждат 37.7% от спермата в Австрия. Следва станцията в  Hohenzell (31,6%).

През миналата година са изнесени 650 000 дози сперма, което е по-малко  от 2017 г с 95 567 дози, или с 12,8%. Най-голям спад по отношение на реализираните дози бележат: породата Симентал с минус 95 000 дози (-14,7%) и породата Кафяво говедо с намаление от 15 000 дози (-34%).

Най-голямо увеличение е постигнато от Холщайн с плюс 7 800 дози (+ 114,7%) и Тиролското сиво говедо с износ плюс 2 000 дози (+ 23,6%). ).

Вносът на сперма възлиза на 577 000 порции. Така той има увеличение с 2,9% – съобщава Rinderzucht Austria.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР