Африканската чума влезе и в Словакия

0

Африканската чума по свинете (АЧС) в Европа през последните години придоби характера на епизоотия с голям мащаб с тенденция към влошаване. Трансграничният характер на болестта отново се потвърждава от регистрирането на смъртта на домашна свиня в частно домакинство на гражданин в с. Стразние , Словакия.

Смъртта на едно от четирите домашни свине настъпила на 23 юли в стопанството. То се намира  на 470 метра от границата с Унгария ( В Унгария е регистрирана  АЧС през април 2018 г. , а последния на 26 юли 2019 г.).Регистрирани са  870 огнища на АЧС в популацията при дивите прасета ).

Според резултатите от лабораторните изследвания на 24 юли, генома на АЧС е открит в проби изследвани в  Националната референтна лаборатория на АЧС на Словакия. На 25 юли е изпратено официално уведомление до Световната организация за здравето на животните за този случай. Ветеринарната служба е определила защитни зони и наблюдаваща зона, в която, според наличните данни, има 295 броя домашни свине.

Добре развитата транспортна система в региона, прозрачността на границите и липсата на подходящ контрол от страна на компетентните органи, водят до  незаконно придвижване на заразени продукти от свине (включително от Украйна). Тази тенденция вече се е проявила през 2017 г., когато популацията на дивата свиня е била заразена в Чешката република и Белгия

Трябва да се отбележи, че Словакия вече е 12-та европейска страна, податлива на АЧС. Известни са огнища на африканска чума по свинете в Унгария, Чешката република, Полша, Молдова, Литва, Латвия, Естония, Румъния, България, Белгия и Украйна.

източник:ЕК

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР