САРА: Мляко и млечни продукти – м. юни

0

Развитие на производството и търговията в България

• Производството на краве мляко в страната по оценки на САРА през 2019 г. ще бъде около 960 хил.т., като преработеното от мандрите се очаква да е около 635 хил.т. Делът на кравето мляко достига 95% от цялото преработено количество.
• Производството на овче мляко вероятно ще бъде 79-80 хил.т, като преработеното от мандрите ще е около 23,5 хил.т. при 24,7 хил.т през 2018 г.
• По прогнози на европейския анализаторски център AGMEMOD, изкупната цена на кравето мляко в България през 2019 г. ще е около 0,66 лв/кг и през следващите месеци ще се повишава.
По текущи оценки на САРА, изкупната цена отчитана от НСИ ще е с около 3% под тази от 2018 г. и ще бъде на нива около 0,63 лв/л.

Развитие на млечната верига в света

Изкупеното мляко в ЕС за м.април нараства с 1,2%. По страни изкупеното мляко расте в Ирландия (+15%), Великобритания (4%) и Полша (3%). За периода януари-април за първи път се отчита увеличение с 0,3% в сравнение със същия период на предходната година.
• Средната изкупна цена през м.май в страните от Западна Европа остава на приблизително същото ниво (0,68 лв./кг.) от предходния месец, а за новите страни членки намалява с 1% до 0,62 лв/кг.
• Спот цената на свободните количества краве мляко търгувано на борсата Лоди в Италия достигат 0,89 лв./кг. към края на м.юни. На месечна база има непрекъснат ръст от 16%, което показва, че пазарът е силно балансиран и свободните количества са много малко и всеки ръст в търсенето води до изпреварващ ръст в цената.

Цената на сухото обезмаслено мляко (SMP) в ЕС от средата на м.май и през юни се задържа на ниво от 2040 евро на тон. Износът за първите четири месеца нараства с 34% достигайки 348 хил. тона.

При маслото в ЕС, цената е с тенденция към понижение, тренд който продължава вече три месеца. Цените на маслото в САЩ са съпоставими с ЕС, докато в Океания са по-
ниски с около 200 US$ на тон.
• През м.април има значимо намаление на производството на мляко в Океания, -14% за Австралия и -8% за Нова Зеландия.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР