“МАРПЕКС АГРО” еоод: Искате чисти крави? Прочетете тази статия!

0

Колко е чиста вашата кухня?

Чистотата на вашата кухня е последното нещо, за което бихте се сетили, когато става въпрос за чистота на дойните крави. Реално погледнато двете неща имат доста общо помежду си.

Идеята ви за чиста кухня може да е основана на тази на вашият съсед, както и разбирането ви чистота може да варира през цялата година. По празниците нашите кухни са препълнени с брашно, захар и какви ли още не изделия и вкусотии, но ние не приемаме това за мръсно а по-скоро за нормална работна среда.

По същият начин варира и разбирането за чистота, когато става въпрос за нашите обори. То важи прец цялата година. Предпочитанията за чисти и сухи легла, трябва да се вземат под внимание , когато създаваме програмата си за почистване. Колкото по-често оборът е почистен и колкото по-суха е постелята, толкова по-чисти ще бъдат нашите крави. Вашите собствени разбирания за чистота ще ви водят и мотивират за да поддържате обора си почистен.

БРОЙ НА СОМАТИЧНИ КЛЕТКИ

Много от операциите в обора влияят на броя на соматичните клетки. Колкото по сухи легла имаме, толкова по-малък е броя на соматичните клетки. На пазарът вече има препарати, които биха могли да ни подпомогнат и допълнително да допринесът за абсорбирането на влагата и да намалят разпространението на бактериите.

ГЪСТОТАТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Гъстотата на отглеждане може да доведе до промяна в ежедневното почистване. Презаселването на обора ще доведе до много по-големи количества тор, за които торовите пътеки реално не са пригодени. Това ще доведе до допълнително почистване и специално внимание за да задържите леглата сухи.

РАЗМЕРЪТ НА ЖИВОТНИТЕ

В обори с различен размер на животните, пореждането на животните става много по-трудно. Съставянето на регуларно рутинно почистване е задължително.

ПОЧИСТВАНЕ НА ТОРОВИТЕ ПЪТЕКИ

Поддържането на чисти торови пътеки ще се отрази благоприятно и на други фактори. Ако торовите пътеки не се чистят добре, ще забележите, че и замърсяванията по леглата са доста по-осезаеми.

ВЕНТИЛАЦИЯ

Желаните условия в обора са в пряка зависимост от вентилацията. С адекватно проветряване влагата от животните изчезва. 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here