Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA):

0

Развитие на производството и търговията в България:
• Очакванията на CAPA са изкупните цени на кравето мляко да започнат да се покачват постепенно от края на лятото водено от постепенното намаление на производството в следващите месеци на годината. Изкупната цена за първите 6 месеца е с около 3% над същата за миналата година. В следващите месеци се предвижда това надвишение да се стопи.
• По предварителни данни на МЗХГ за първото шестмесечие в страната е изкупено с 1,2% (4 хил.т) по-малко краве мляко в сравнение със същия период на предходната година, което се дължи на продължаващото намаление на производството.
Намалението на изкупеното мляко води до свиване производството на някой продукти. Най-много е намаляло производството на масло – 8% и сирената от краве мляко с 4%. При сирената с добавена растителна мазнина има ръст от 6%.Развитие на млечната верига в света
• Изкупеното мляко през първото шестмесечие в Съюза превишава незначително обема от предходна година (+0.2%).
• Средната изкупна цена за ЕС се покачва, макар и незначително през м.юли до 33,70 евро за 100 кг. мляко. Това развитие се дължи на старите страни членки, докато при новите страни членки намалението на изкупните цени продължава.
• Спот цената за свободни количества сурово мляко на борсата Лоди отчете намаление през м.август до 0,46 евро/кг, след достигнат максимум през третата десетдневка на  м.юли.
Това се дължи на недостиг на свободни количества сурово мляко дължащо се на
предпазливото производство, въпреки сравнително добрите цени.

Данните за произведените млечни продукти за първите шест месеца показват ръст при
кондензираните млека (+7%), маслото (+3%),сухото обезмаслено мляко (+1%) и сметната (+1%), намалява производството на пълномаслено обезмаслено мляко (-4%),
млякото за пиене (-2%) и ферментиралите млека (-1%). Това развитие отразява измененията при търсенето на млечни продукти, като при млякото за пиене има
намалено потребление на вътрешния пазар.
• Продължава ръстът при износа на обезмаслено сухо мляко от ЕС, ръст от 31%, сравнено с първите шест месеца на 2018 г. Основни дестинации са Китай, Алжир и Индонезия

Производство и търговия на месо в България
• Цените на едро на говеждото и телешкото месо през м.юли се покачиха до 4139 лв./тон кланично тегло, което е с 19% над равнището от м. юни, но превишава слабо средното за периода 2016-2018 г.– 4100 лв./тон. В условията на нестабилно вътрешно предлагане и сериозни месечни колебания, които могат да достигнат 25-30% на
месечна база се очаква осреднено в следващите два месеца цената на едро да е между 3900-4100 лв/т. Исторически м.август се отличава с най- ниски цени на говеждото месо със средна цена около 3,75 лв/кг.
• По данни на Европейската месна обсерватория през първите пет месеца на 2019 г. е отчетено много слабо повишение на производството на говеждо и телешко месо – с 0,1% на годишна база в ЕС-28. България е държавата с най-голям спад в производството, като за същия период в кланиците са произведени 2200 тона – със 792 тона по-малко сравнено на годишна база.

В структурата на произведеното червено месо в кланиците доминиращ дял продължава да заема свинското месо – 91%. От м.януари до м.май са произведени 33 210 тона спрямо 30 439 тона за същите месеци на 2018 г. (+9%), което е преди избухването на АЧС. По настоящи прогнози на САРА производството на свинско месо ще падне с 8-10% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. и ще бъде на нива 70-72 хил.т.
• През м.юли цените на едро на свинското месо се задържаха на същото равнище от предходния месец. Силната зависимост на вътрешния пазар от внос обяснява това. През първите седмици на м.август, цените в ЕС отново се движат нагоре, под въздействие на силното търсене на международния пазар и увеличение на износа,
предимно към Китай.Това дава основание цените и през последното тримесечие да останат високи, независимо, че обичайно те в тези месеци падат на най-ниските си годишни равнища. Цените на пазара на пилешко месо се възползваха от ситуацията на пазара на свинско месо.През 2019 г. се очакваше между 3-5% на световните цени на пилешко. Стабилното търсене и растящото производство ще поддържат цените на едро на пилешкото месо и у нас на нива около 2,90 лв./кг през идните месеци.

източник: САРА

ОСТАВИ КОМЕНТАР