Цена на млякото – FrieslandCampina

0

Един от най-мощните кооперативи и компания за преработка на сурово мляко в Европа е FrieslandCampina. Тя изкупува млякото от 19 000 ферми от няколко европейски държави. Цените, които дава компанията, са барометър и за много други компании.

Гарантираната цена на FrieslandCampina за октомври 2019 г.: 34,75 евро за 100 килограма мляко. Гарантираната цена на FrieslandCampina пада с 0,25 евро в сравнение с гарантираната цена от миналия месец (35,00 евро).
Гарантираната цена важи за 100 килограма мляко със съдържание на протеини 3,47 процента, съдържание на мазнини 4,41% и съдържание на лактоза 4,51% и е без ДДС. Показаните цени се прилагат за средно снабдяване от 800 000 килограма мляко годишно.

Гарантираната цена на FrieslandCampina е част от цената на млякото, която FrieslandCampina плаща ежегодно на млекопроизводителите членки. Всеки месец гарантираната цена се изчислява въз основа на развитието на публикуваните цени на млякото на референтните компании.

Гарантирана цена на FrieslandCampina за биологично мляко остава непроменена в сравнение с гарантираната цена от миналия месец (47,50 евро).
Гарантираната цена важи за 100 килограма мляко с 3,47% протеин, 4,41% мазнини и 4,51% лактоза и е без ДДС.
Посочените количества се прилагат при средна доставка на 600 000 кг мляко на годишна база.
Източник: FrieslandCampina

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР