“МарпексАгро” ЕООД – Съхранението на бали и кои фактори влияят върху загубите на сухото вещество

0

Съхранението на бали от сено в сгради гарантира минимални загуби на хранители вещества или сухо вещество СВ 1-5% през целия период на съхранение.
Сеното трябва да бъде съхранявано така че, максимално да се ограничи достъпа на влага. Балите акумулират, абсорбират влага от почвата ако са оставени на земята и така се получава най-голямата загуба на хранителни вещества 5-20% при положения, че са съхранявани 9 месеца и 15-50% при положение, че са съхранявани 12-18 месеца.
Дори при добре подредени и покрити с непромокаемо брезентово или полиетиленово покритие при контакта с почвата значително се повишават загубате на хранителни вещества в сравнение с бали които не контактуват с почвата. Загубите са 5-10% при 9 месечно съхранение и 10-15% при 12-18 месечно съхранение.

Балите с висока плътност или силно стегнатите бали имат по малки загуби от упоменатите горе. Рехавите бали с малка плътност ще имат по-големи загуби, защото по-лесно поемат влагата в дълбочина. Повдигането на балите над почвата прекъсва процеса на качване на влагата нагоре.
Само това действие може да намали загубите с 2-15%. Откритите рулонни бали, които са наредени на триъгълни купове ще задържат водата в местата, където се допират. Там се образува нещо като вада. Най-лошия вариант е когато имаме рехави бали поставени директно на земята непокрити съхранявани за дълъг период от време при влажни условия.

Рулонните бали балирани с мрежа имат по-малки загуби от балите със сезал или малките паралелепипедни бали. Малките бали имат относително по-голяма външна площ на сравнително малко тегло, което е условие за най-големи загуби при неправилно съхранение.
Ако ще съхранявате балите на открито без да бъдат покрити или покритието не издържа дълго време, използвайте при балиране мрежа, като настроите сламопресата на максимална плътност.

Опитвайте се да балирате при положение, че ползвате големи паралелепипедни бали при влажност на сеното не повече от 17%! По възможност правете сеновалите с бали на по-високи места за да се избегне максимално по-дългото задържане на вода. Откриването на балите в слънчеви дни влияе положително по отношение естествената вентилация и сушенето на сеното!

ОСТАВИ КОМЕНТАР