ЕФД – асоциацията на млекопроизводители от цяла Европа

0

Европейския конгрес на млечните фермери тази година се проведе в гр. Колдинг.

ЕФД е асоциация на млекопроизводители от цяла Европа. Организацията представлява платформа за обмен на идеи, опит и знания на международно ниво. Основният акцент е върху качественото сравнение на пълното отчитане на разходите при производството на мляко.

На тези сбирки се сравняват производствени въпроси и проблеми, обсъждат се въпроси свързани с ефективността на работата, управление на служителите, оптимизация на процесите и т.н., и се разработват решения за въвеждан на най-новите иновации във фермите. Едновременно с това, присъстващите над 300 фермери бяха запознати и с говедовъдството на Дания. Страна, водеща по отношение на говедовъдството. Страна в която сякаш вече са налучкали модела на фермите и е постигнат баланс по отношение селски традиции, големината на фермите, работната ръка. 

В Дания структурните промени напредват бързо през последните години. Фермите масово увеличават броят на отглежданите животни.
Средна продуктивност за година от крава – 13 000 килограма, вече не е рядкост за ферма от 1000 крави.
Средно датските крави (включително юниците) произвеждат средно по 11 800 кг  мляко.
Земеделските производители работят много ефективно и все още могат да печелят пари с цена на млякото от 32 евроцента. Впечатляващо е нивото на заплатите в Дания – средно 24 евро на час се заплащат в селското стопанство, но обикновено не се работи повече от 35 часа седмично.
367 кг мляко се произвеждат за един работен час, докато Швейцария  с 64 кг, колко е у нас – никой не знае.
През 2020 г. Конгресът на ЕФР ще се проведе в Ирландия.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР