Дания – ще се коли във фермите

1

Датските животновъди, които предпочитат да колят говеда, прасета, овце или други животни в собствената си ферма, вместо в кланицата, могат законно да направят това от 1 януари 2020 г.

Само някой да не си помисли, че точим ножа на бруста, колим, дерем и печем. Няма такъв филм. Животното може да се заколи във фермата по причини залегнали в наредбата и след това, трупът в рамките на определено време, трябва да бъде занесен в най-близката кланица за преработка. Само животните определени за домакинството, остават след клането във фермата. И всичко това, става под лекарски контрол. Другият начин е клане в подвижни кланици.

Както, наскоро каза министърът на земеделието на Дания:
– „Това изисква създаването на подходяща зона във фермата, където в разрешено клането и може да се колят и обезкръвяват  животните, преди да бъдат изпратени в кланицата за преработка. Най-важното за мен беше, че фермерите имат възможността да колят животните си във фермата, без да правят компромиси с продоволствената сигурност“.
Министърът посочи, че кланицата трябва да отговаря за осигуряването на добро състояние и хигиената на животните. Клането също подлежи на проверка от Датската администрация за ветеринарни и хранителни продукти.

В Дания клането извън кланица е разрешено само ако животните са претърпели произшествие и не могат да бъдат транспортирани поради причини за хуманно отношение към животните. Има и изключения за „много буйни животни“, които са застрашени да наранят себе си или хора при транспортиране до кланицата. Освен това, така нареченото домашно клане за собственото домакинство остава позволено.

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР