Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на решение на МС за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на ЗВМД

0

ОСТАВИ КОМЕНТАР