Индия – №1 в млекопроизводството

2

Колкото и да е чудно за нас, Индия е най-големия производител на мляко в света. Това са 115 милиарда килограма мляко годишно.

Световна мрежа за изследвания и консултации в областта на млечните продукти, публикува  своя доклад  на 15 октомври. Този доклад включва факти и цифри  за млякото от 120 страни, които дават  98% от общото световно производство на мляко.

 B света има 116 милиона ферми, но те имат средно пo 3,2 крави  Така че, в света има особено голям брой дребномащабно производство на млечни продукти.

Годишно се произвеждат  887 милиарда килограма мляко на база 4% мазнини и 3,3 % протеин. Това означава, че глобалното производство се е увеличило с 2,5% в сравнение с 2017 г., когато световната продукция е била около 865 милиарда килограма мляко. 2018 г. беше средна година на растеж на производството на мляко в 120 страни.

Нисък растеж през 2019г. Като цяло може да се каже, че “силните” региони могат да растат ежегодно, а “слабите” региони могат да паднат от 3 до 5%.
Определението за силни региони са региони, със силна икономика и добра инфраструктура. Пример е Нова Зеландия, където годишният растеж е от 5 до 10%. Индия също е „ракета“. Годишното производство в тази страна възлиза на 115 милиарда килограма мляко. Заедно с Пакистан и ЕС Индия е отговорна за 47% от световното производство. През последните 8 години годишният растеж е средно над 5%. С това Индия с право може да се нарече суперсила.

Различните характеристики в производствoтo на мляко е част от правилната оценка на глобалното производство на млечни продукти.

 Стъпка назад – както е в Япония. Степента на приемственост е ниска в земята на изгряващото слънце, което кара японското млекопроизводство да се свива все повече и повече. В съседен Китай – растежът и свиването се редуват.  На световния пазар има и така наречените събуждания. Държави, които могат внезапно да постигнат бърз растеж в резултат на промени в регулациите.
IFCN например характеризира Ирландия като събуждане. Но тази характеристика се прилага по принцип за целия ЕС, където може да се постигне значителен растеж след изтичане на квотната система.

На световния пазар действат различни държави, които могат да предприемат бързи стъпки в краткосрочен план. Бразилия, например, е страна, която има значителен потенциал от години. С 60% малки ферми (до 30 крави) страната е в началото на своето развитие като млечна суперсила.

Средната млечна ферма  по брой животни расте в САЩ и Европа с 8% годишно, дори ако националното производство  на мляко се свие.

Не се очаква пик или спад в световния индикатор за цената на млякото. Индикаторът на световната цена на млякото представлява теоретичната световна цена на млякото, изразена в долари. От 2017 г. тy е на стойност 35 долара зa 100 kg което е необичайно дълъг период на стабилност. Според  Доклада, товa показва баланс между търсенето и предлагането в момента. Обикновено ниският ръст на производството на мляко, какъвто е случаят през последните години, обикновено причинява увеличение на цените на млякото.
Независимо от това, IFCN очаква, че няма да има пик или спад в световния показател за цената на млякото, докато цените на петрола и фуражите останат стабилни.

Два важни момента за световната цена на млякото

Цени на петрола и фуражите: Значението на цените на петрола и фуражите е определило световния показател за цените на млякото в миналото. Показателят показа значителна промяна през 2006 г., когато равнището на цените почти се удвои поради нарастването на основните цени на стоките. Например цената на петрола се повиши с над 200%. Това ниво на цените продължи до 2016 г. със средна световна цена на млякото от 40 USD / 100 kg мляко. След това световният индикатор за цените на млякото спадна до 25/100 килограма мляко, преди да се стабилизира на сегашното ценово ниво през 2017 година.

Независимо от това, че в този анализ са включени и данни за България, смятаме, че прогнозата за цените няма да важи за нас и ходът нагоре е неминуем. С други думи, трудно ще се  събуди каквато категория има според  Доклада.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР