@ ветенария, изкуственно осеменяване, ио

доене –
животни