крави, зала, обор

храна, сборна
@ млекомат, сборна