маркиране, ушни марки

@  мляко, колаж
месо, храна