ПОДКРЕПЕТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЖИВОТНОВЪДИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МЛЯКО И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАТУРАЛНИ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

0

Позиция на Националния съюз на говедовъдите в  България  относно проекта за промени в Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните

Свали файла от тук –имитации

Националния съюз на говедовъдите в България подкрепя проекта относно промените в Наредба № 1 за хигиената на храните предложени от Министерството на земеделието и храните. Приемаме безусловно предложените два нови члена 19 и 20.

„Чл. 19. Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат  мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат  имитиращи  продукти, съдържащи в състава си мляко, в един и същи обект, регистриран по Закона за храните.”

Чл. 20. Изискванията на чл. 19 се прилагат за продукти, произведени на територията на Република България.“

     На проведения дебат  по този проект се изказаха” противниците”  на това предложение-Националната асоциация на млекопреработвателите /Богдан Николов -Еко Еф – Карабунар, Георги Жечев – Май дей и представител на БМК – Хасково/  ,  подръжниците- три фермерски браншови съюза/представлявани от фермерите Танчо Колев, д-р Пантелеев , Мария Степанчева/,  Асоциацията на млекопреработвателите в България / Димитър Зоров – Пършевица, Симеон Присадашки – Жоси  ООД, Иван Грънчаров-Абламилк ООД, Маджаров  ЕООД/ Участие в разговорите взеха представители на профсъюзите/ Славчо Петров/ и Активни потребители/Богомил Николов/. Аргументите за запазване на сегашното положение-съществуване на предприятия в които да се произвеждат млечни продукти от натурално мляко и имитиращи продукти бяха, че ще има освободени работници, ще се намали изкупуването на мляко с 19хил.т годишно, Европа ще ни залее с имитиращи продукти. Твърдения, които не отговарят на реалностите. Деветнадесет хил.т мляко в България се произвеждат за петнадесет дни. Но на практика това мляко вече го няма защото честите ваксинации  и изключително топлото време намалиха производството на сурово мляко до критичния минимум.

      Не случайно ние казваме на млякото- бялото злато , защото след 19.09 т.г когато изтича срока за опазване и проверка на стадата, много ферми или ще прекратят дейност или ще сменят предназначението на кравите, като продукция. Вследствие на което млякото вероятно ще стане една от дефицитните суровини. Вторият мит за фалита и освобождаването на работни места си е нещо нормално в икономиката на всяка една страна.

      Незнайно защо представителят на профсъюзите беше много загрижен за освобождаването на няколко стотин работника от предприятията които работят смесена продукция, не каза и една дума в защита на 100 000 души, които произвеждат мляко.При всички случай, ако не се промени сегашната ситуация в сектора с наличните инструменти и правилно дадени помощи за произведена продукция ще фалират много повече фермери и ще бъдат освободени много повече работни места и то от рисковите групи. Колкото до внос на имитиращи продукти от Европа едва ли е толкова опасно защото у нас те ако се внесат ще бъдат на по-висока цена от нашите и цените ще се изравнят с тези на истинските  млечни продукти.

       Определено смятаме, че крайно време е да се сложи червена линия между производството на продукти от мляко и имитиращи такива. Всички обещания досега за коректна работа не винаги се спазват, при направените проверки много пъти нарушителите не се назовават и дали се плащат глоби реално,  също няма гласност. Самите предприятия носят името млекопреработвателни  и е недопустимо да се произвеждат имитиращи продукти в тях. Освен това, голяма част от тях са създадени по европейски програми с европейски пари и вероятно никъде в документацията не се говори за имитиращи продукти.

        Съвместното производство на млечни и имитиращи продукти води и до създаване условия за фалшификация, затрудняване контрола и проследяване продукцията и съответно влошаване качеството на продукта от натурално мляко. /Случайно натиснато копчето за растителни мазнини, случайно объркани партидите идр./. Всичко това обаче рефлектира върху  джоба и здравето на потребителите.  Не случайно при последната проверка от Активни потребители се установиха немлечни мазнини в млечни продукти, като в един от тях съдържанието им бе 100%/вероятно грешка на оператора/, ако в тези предприятия не се използват растителни мазнини такава случайна  грешка не може да стане.

      Ако се направи ценови анализ на истинския млечен продукт и имитиращия, ще стане ясно,че разликата в цената е нищожна защото във втория продукт съдържанието на вода стига над 60%. С други думи  плащаш за продукт получаваш вода. От друга страна трябва да се знае ,че просто не е възможно на пазара да има сирене от мляко на цена4-5лв.

     Второто е здравето на потребителите- ще стане така, че сега ще консумираме евтини имитиращи продукти а след това ще даваме пари за лекарства- през последните години кривата за потребление на лекарства „уверено” върви нагоре. Ето защо – млекопроизводители и млекопреработватели които работят само с натурално мляко ще поискаме да се забрани производството на имитиращи  т.н млечни продукти. Това може да се инициира принципно с цел съхранението пряко на животновъдните ферми и  производителите работещи с мляко и непряко  производителите на фураж.

        Млекопреработвателите също искат да се запази фермерския бранш защото голяма част вече от тях имат говедовъдни ферми които произвеждат значителна част от млякото на страната. „Нашата Асоциация отдавна е изразила отрицателното становище към растителните добавки, защото те са като акордеон, които може да се разтяга” – каза Димитър Зоров от АМБ, подкрепяме исканията на животновъдите млечните продукти да се правят само от мляко  без растителни мазнини, заради имитиращи продукти страдат фирми които никога не са работели с имитиращи суровини. Иван Грънчаров допълни- стигнахме дотам да брандираме всяка буца сирене за да сме сигурни, че потребителя ще получава истинско сирене, на това крайно време е да се сложи край и то ще стане , като се приеме тази наредба.

     Именно сега, обединявайки се около този проект за Наредба ще можем да възстановим  доверието на потребителите в качеството на нашите млечни продукти, произведени от наша суровина. -от 100% натурално мляко. Последните контроли показаха големи пропуски в качеството на това което се предлага на пазара – както на стоки произведени от мляко така и при имитиращите.  За да постигнем обаче това ще трябват много усилия и много компромиси от всички страни- производители, преработватели, търговци и институции изразяващо се според нас:

– Разделяне на предприятията за да няма скрито покрито или както се казва всяка жаба да си знае гьола

-Произвеждане на качествена суровина- задача номер едно на животновъдите. След излизане от ценовия шок , преодоляването на заболяванията и  наличен  финансов ресурс това е осъществимо. Факт е, че даването на пари без конкретни задължения, поети от фермерите, не работи в България. Затова субсидиите трябва да се използват като принудителен инструмент за направляване на процесите в правилната посока.

-Искаме не искаме вероятно ще трябва да се създаде  реален,  активно действащ национален млечен борд с участието на производители, преработватели, представители на търговията и МЗХ, който на всеки 3 месеца да определя минималните изкупни цени на млякото в зависимост от конкретната обстановка, по този начин ще запазим нашите фермери.

– НСГБ  не еднократно е поставял въпроса за намаляване ставката на ДДС върху някои хранителни продукти. Имаме вече и индикация за това от започналия дебат в тази връзка по отношение храните за помощи.

– Търговците също ще трябва да направят нещо- Справедливото разпределение на цената на дребно е минимум 1/3 (33%) да е за производителя. Засега у нас този процент е 26.

– Определено трябва да търсим и разпределение на стоките във веригите-внос и родно производтво/, така както направиха румънците/

–  етикирането и надписите на етикетите отчасти се реши, но трябва да продължим в тази посока- визуална насоченост на клиента. Например в Гърция пред одобрение е наредба в тази връзка- на етикета две кръстосани гръцки знамена показват,че продукта е изготвен от гръцко мляко и произведен в Гърция, но ако има едно знаме без дръжка това ще означава, че продукта е произведен в Гърция но има и вносна суровина. Румъния- на етикета пише- Произведено от румънско натурално мляко, на продуктите от мляко внос пише- произведено от натурално мляко.

– Кампания сред обществото за консумирането на  истински български млечни продукти и намаляване потреблението или забрана на имитиращи продукти.

– Не случайно на последно място оставяме КОНТРОЛА , САНКЦИИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.

– По всички тези въпроси НСГБ още в началото на есента ще организира национална дискусия.

Михаил Михайлов- Изпълнителен директор на НСГБ

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА!Позоваването на Говедовъд.ЕЮ е задължително!

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here