СХЕМИ ЗА ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ (2017-2020 Г.)

0

Министерство на земеделието и храните Август, 2016 г.

Представяме ви проекта, който България депозира в Брюксел. Според него в периода 2017-2020 година фермерите ще бъдат подпомагани по осем схеми, за които са предвидени 128,8 млн.лв. Немалка част от тези схеми се прилагаха и до момента, но от следващата година ще има съществени промени в подбора, като по-големите субсидии ще се отпускат при реализирано на пазара мляко, което стопаните ще доказват със съответни документи. Освен фактури от регистриран първи изкупвач стопаните могат да доказват тази реализация с фактури за продадено краве мляко, годишни счетоводни обороти – при директни продажби или регистрирани във фонд „Земеделие” договори за доставка на мляко, през цялата година, подавани заедно със заявлението за субсидии.

Свалете файла от тук – СХЕМИ ЗА ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ (2017-2020 Г.)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here