Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2015 година

0

Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2015 година
(окончателни резултати)
През 2015 година броят на кравите се увеличава незначително с 2.3%. По-съществено е увеличението при месодайните крави (+55.6%) и техният брой към 1-ви ноември 2015 г. е над 76.4 хил. броя. При млечните крави се наблюдава намаление от 6.5%. Биволите са с 13.5% повече спрямо 2014 г., а биволиците са със 7.2% повече. Запазва се общият броя на овцете (-0.3%). Овцете майки са с 0.7% повече, като увеличението при овцете майки от месодайните породи е +15.6% и към 1-ви ноември 2015 г. те са 92.5 хил. броя. Броят на козите намалява с 5.4%, а на козите майки – с 3.4%. Свинете са с 8.5% повече, а разплодните женски свине над 50 кг са с 5.4% повече. Основните свине майки са се увеличили с 8.2%.
В резултат на намаляването на броя на стопанствата при всички видове животни и относителното запазване на броя на животните се наблюдава увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанство. Съществено увеличение се наблюдава на стопанствата, в които се отглеждат над 100 млечни крави (+13.7%) и над 20 биволици (+35.7%). Стопанствата с над 100 овце майки са се увеличили с 11.3%, а с над 100 кози майки са с 37.8% повече. Броят на стопанствата с над 50 свине майки се запазва, но отглежданите в тях животни се увеличават.
1 152 603 тона е общо добитото мляко в стопанствата през 2015 г., което е с 6.4% по-малко в сравнение с 2014 г. Кравето мляко е 1 028 036 тона, овчето – 74 324 тона, козето – 40 771 тона и 9 472 тона – биволското, което се увеличава 6.8% спрямо предходната година. През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.206 млн. броя животни, което е с 0.6% по-малко от предходния период.

Свали файла от тук – Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2015 година

ОСТАВИ КОМЕНТАР