УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

0

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
В сила от 28.01.2011 г.

Приет с ПМС № 13 от 21.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г.

Свалете файла от тук – УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИАСРЖ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here