ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

0

ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
В сила от 09.09.2000 г.
Обн. ДВ. бр.65 от8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.18 от5 Март 2004г., изм.
ДВ. бр.87 от1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември
2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.

Свалете файла от тук – ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

ОСТАВИ КОМЕНТАР