Говедовъдството – гледни точки

1

Тотална липса на политически мениджмънт в  говедовъдството – гледните точки на различни хора се пресичат в тази диагноза за бранша.

Всеки има своите аргументи да я постави – доц. д-р Янко Горинов, завеждащ отдел „Говедовъдство“ в Институт по животновъдни науки – Костинброд, Михаил Михайлов от Националния съюз на говедовъдите в България, д-р Симеон Пантелеев, управител на кравекомплекс в с. Смолница, област Добрич и пенсионирания зоониженер Сотир Сотиров от Черноморец.

Публикувано на 17.08.2016 г.

Видеото е взето от http://www.agrotv.bg/

1 КОМЕНТАР

  1. Проблемът с ниската призводителност в България не е само в селекцията. Всяка крава от каквато и да е млекодайна порода гарантира 5 000 литра ако е нахранена както трябва. Кравите от почти всички малки ферми прекарват голяма част от времето на площи, смятани за пасища, но там почти няма трева, или ако има, е за 2-3 месеца през годината. Щирокото разпространение на маститите и проблемите с репродукцията допълнително утежняват положението. За да бъде нахранена една високопродуктивна млечна крава заедно с подрастващата юница за нейната замяна, са небходими 2 ха орница плюс необходимата техника за заготовка на грубите фуражи. Колко от малките ферми с 20-30-50 крави разполагат с такива площи? В България почти не съществува пазар за груби фуражи, а и малкото количество царевичен силаж, което се предлага на пазара, се изкупува на преференциални цени от производителите на електричество с биогаз генератори. Този проблем ще продължава да съществува докато субсидиите в земеделието са за единица площ, а не за определен вид прродукция (количество и качество). Стимулирането на производството на качествени груби фуражи и създаването на реален пазар за тях рязко ще повиши производството на мляко при положение, че субсидиите в млечното говедовъдство се плащат за количеството произведено качествено мляко. Иначе, както спомена доц. Горинов, инвестициите за едно скотомясто са големи – 10 000 лв. Ако се добавят и разходите за оборудването (доилна зала, фуражораздаваща техника, техника за утилизация на тора, техника за производство на грубите фуражи и т.н.), едно ското място струва около 16 000 лева и то за ферми със 150 – 200 крави. Без добре функциониращ пазар за груби фуражи малките ферми без достатъчно собствена земя и техника за производство на качествени груби фуражи са обречени на ниска производителност.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here