Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

1

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАРЕДБА № 1  от 26 януари 2016 г.

за хигиената на храните

Чл. 1. С тази наредба се определят:

 1. хигиенните изисквания към производителите и търговците на храни, включително към лицата, които осъществяват първично производство на храни и свързани с това производство дейности;
 2. хигиенните изисквания към първичното производство на храни;
 3. хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни;
 4. условията за производство и търговия с храни.

Свалете прикаченият файл от тук – Наредба – 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

1 КОМЕНТАР

 1. Здравейте,
  С Решение 30-22/30.01.2018г. на Общински съвет град Добрич се разрешава Отдаване на части под наем от имоти публична общинска собственост за поставяне на Витрини и автомати за сладолед!Във връзка с това Ви моля да ми отговорите на какви условия следва да отговарят кандидатите, които да отразим в тръжните документи и в последствие и в договорите за отдаване под наем?

  С уважение:
  Иван Пейчев- ст.експерт ОС Община град Добрич

  Благодаря Ви предварително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here