ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ХОЛЩАЙН & RED ХОЛЩАЙН

0

До началото на шейсетте години, европейските  държави не са  имали координирано сътрудничество по водене на родословната книга на породата Холщайн. Всяка организация  работи със  своята родословна книга, според собствените си правила. Дори и целта на развъждане в рамките на една страна, и между отделните страни е различно. Някои организации отказват  да регистрират животните, произхождащи от други  herdbooks, или ги приемат само при определени ограничения. Зад тези фактори се крие  идеята за подобрено сътрудничество чрез създаването на европейска  организация на Холащйн.

Европейската конфедерация  е създадена на 7 юли, 1966 г по време на селскостопанското  изложение Royal във Великобритания. Девет страни стават учредители и са  последвани от 20 други , както следва:

1966
Белгия, Дания, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Люксембург, Холандия, Швеция.

Между 1967 г. и 1970
Швейцария, Австрия, Финландия.

От 1982 до 1989
Испания, Полша, Португалия, България, Израел, Унгария, Словения.

Между 1990 и 1999 г.,
Ирландия, Чехия, Словакия, Румъния, Естония, Литва, Турция.

Между 2000 – 2010
Гърция, Кипър, Хърватска, Швеция

Между 2011-2013.   Сърбия.

Целта и  задачите  на организацията  са  приети  на Общото събрание и са:

Целта на Конфедерацията е да се подобри, развива и популяризира Холщайн и Ред Холщайн породата, чрез тясно на всички страни членки на Европейския холщайн.

  1. Взаимен обмен на информация по всички важни въпроси за развъждането на породата.

Хармонизирането и стандартизацията на технически и организационни въпроси, свързани с подобряване на породата.

Развитието на животновъдството и друг генетичен обмен.

Стимулирането на обща обработка на данни и управлението на информационна банка.

Сътрудничеството с други развъдни организации и международни представители.

 През 1996 г. бе постигнато споразумение относно определението на млечна крава с двойно предназначение, и е направена препоръка  да започнат  запис на протеина и в никакъв случай да не се пренебрегва  конституция и здравето на животните.

Разрастването  на международната търговия с разплодни животни и сперма означаваше, че всички страни членки трябва да уеднаквят документите по отношение на породата и да се сложи край на съществуващите множество документи в държавите. На първо място, това изискваше  хармонизиране на данните за идентификация на животните, контроли, обработка на данните и много други. Сключи се споразумение   за международно изчисляване на развъдните стойности , чрез ИНТЕРБУЛ и ИКАР.  Днес вече информацията е  геномна и е ключът към развитието на породата. Важен въпрос  който бе решен в продължение на години е хармонизиране на процедурите за класификация, което в крайна сметка доведе до приемливо споразумение, чрез въвеждането на линейните резултати на 12 признака – първоначално.  Днес  вече тези признаци са 18 и са хармонизирани в международен план.

След поставяне началото и изясняване правилата, се взема решение за организиране на изложби за определяне Европейските шампиони за Холщайн. Началото е поставено в Париж през 1998г .След Париж следват Барселона, Утрехт, Кремона , Брюксел,  Фрибург и през 2016г отново във Франция.

Днес  в Холщайн  организацията членуват  28 страни  на Европейската конфедерация, една от която не е изцяло  европейска страна -Турция. / за съжаление България не е между тях /. Общото в страните членки са регистрираните в родословни книги 11 млн. крави, отглеждани в 220 000 ферми и стопанства. След обединението напредъка не е голям , той е огромен и сега Холщайн за Европа намира своето достойно място в световния съюз на Холщайн.

Генерални секретари на ЕХ.

  С.Хардинг                          D. Хюит.
2014                             2008-2014
Д-р Пол О. Grothe
1966-1993

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here