ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БАБХ

0

Поместваме ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 10 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69от 2 Септември 2016г.

Тарифите за таксите можете да видите от тук –     http://-http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135767427

Или да свалите прикачения файл от тук –ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОСТАВИ КОМЕНТАР