Точните детайли на  обявените от комисар Фил Хоуган през юли пакети за помощи са били финализирани тази седмица в съгласие с експерти на държавите-членки, и ще бъдат публикувани в Официален вестник през следващите седмици. Най-съществените елементи са  пакета от 350 милиона €  ( определени вече за държавите-членки), и нова общоевропейска помощ от 150 милиона €  за намаляване на производството на мляко , както и за  разширяване на публична интервенция , а така също  и за  помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах (SMP) до края на февруари следващата година.

Говорейки днес, комисар Фил Хоган каза: “Аз съм особено доволен от схемата за помощи за намаляване на производството на мляко, тъй като се осигурява един наистина европейски отговор на проблема за пазара на ЕС. Уверен съм, че тази мярка ще допринесе значително за подобряване на пазарните нагласи, и ще се изрази в подобряване на цените за европейските производители на млечни продукти. “

За пакета подкрепа от  350 милиона €, правилата са с опции за определяне на държавите-членки в това как те ще решат да разпределят средствата, включително и условия по отношение на допустимостта за тази подкрепа, но трябва да гарантират, че тези помощи  ще достигнат само до земеделските производители, извършващи дейности за стабилизиране на пазара и за постигане икономическа устойчивост на фермите им.

Схемата за 150 милиона € е нов политически отговор на пазарната ситуация, и по тази причина голяма част от дискусията от юли е била  центрирана около финализирането на детайлите. Ключовият момент е, че тя ще бъде схема за целия ЕС , до всеки отделен млекопроизводител и той ще трябва  да реши дали да участва – с перспективата за плащане за намаляване на производството на мляко в периода от октомври- декември, в сравнение със същия период на миналата година. Основната концепция не се е променила от юли досега. Среща миналата седмица е  финализирала много от техническите елементи, като: минимална претенция (1 500 кг); максималната претенция (50% от производството през референтния период); санкции за липса на намаляване на производството на предложения пълен размер; различните срокове, както и съответните административни и контролни правила. Схемата ще се управлява като “едновременно разглеждане”, което означава, че Комисията ще приеме всички оферти, съобщени от съответните държави-членки, от договорения срок – освен когато надхвърлят обема (1.07 милиона тона), съответстващо на наличния бюджет, прилагане коефициент за намаление. По-нататъшни периоди  ще следват, докато се достигне обем на бюджета. След изтичане на периода, земеделските производители ще имат 45 дни да представят доказателство, че те са намалили производството – вследствие на което може да им бъде изплатена помощта.

* Пакетът включва  3  Делегирани регламенти  (350 милиона € пакет от помощи; плана за намаляване на производството на мляко 150 милиона €; както и разширяването на публична интервенция за SMP); и  още 4 технически регламента за прилагане – подкрепени от държавите-членки изразяващи се в  обвързано с производството подпомагане, 6 месечно продължение на мобилизирането на член 222 за производство на мляко- планиране, както и за разширяване на частните запаси  за обезмаслено мляко на прах.

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here