Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA)

0

Развитие на производството и търговията в        България

 • Според CAPA се очакват положителни тенденции при изкупните цени на кравето мляко, като резултат от благоприятното развитие на пазара на млечни продукти в ЕС и увеличения износ. Ценовата разлика в сравнение със страните от региона ще ограничава ценовото нарастване. Цената на вътрешния пазар продължава да е с 10% над средната за ЕС-13.
 • МЗХ отчита през 2015 г. значително намаление на количеството изкупено овче мляко – 25% на годишна база, което може да бъде отдадено на по-ниските цени през годината (намаление с 6% спрямо 2014 г.) и на засилващата се ориентация на овцевъдите към практикуване на директни продажби.

Развитие на производството и търговията в света

 • След пика на изкупуването на краве мляко в ЕС през май, има спад на изкупеното мляко за месец юни сравнен със същия месец на 2015 г. Очакваме ефекта от отпадането на квотите изразяващ се в увеличение на стадата и производството в старите страни членки да затихне и постепенно балансиране на предлагането през четвъртото тримесечие.
 • Притиснати от високите разходи за производство, фермерите в ЕС се опитват да договорят по високи изкупни цени. След неуспешни преговори със синдикатите на френските производители на 26 август най-големият млекопреработвател в Европа THE LACTALIS GROUP e отстъпил и се е съгласил да увеличи цената с 15 евро на тон. Фирмата има 20% дял от френския пазар на сурово мляко.
 • През юли продължава увеличението на цените на млечните продукти в ЕС, – маслото с 6,9%; обезмасленото сухо мляко 5,86 %, а сиренето Чедър 3,77%. Цената на маслото е над миналогодишната, а сухото мляко е на същото ниво. Сирената все още са под цените от предходната година.

Важни събития през месеца

 • МЗХ подготвя наредба заменяща Наредба 4 от 19.02.2008 г. рег- ламентираща изкупуването на сурово мляко. Целта и е изграждането на информационна система за контрол на качеството на мляко. Отпада категоризацията на фермите.
 • Според данни на БАБХ към 15-ти юли са ваксинирани всички едри преживни животни регистрирани в ситемата ВетИс. При поява на ново огнище и установяване на нерегистрирани животни собствениците няма да бъдат обезщетявани.
 • С промените в схемите за обвързана подкрепа на животновъдите, се въвеждат минимални количества продадено мляко на животно за бъдат допустими за подпомагане. Очакваме тази мярка да стимулира изсветляването на сектора и да доведе до повишението на добивите на сурово мляко.
 • Очаква се в следващите месеци да започне разпределението на останалите 150 милиона, които са част от директна подкрепа на фермерите в млечния сектор, решили да намалят производството на сурово мляко. Подпомагането ще се отпуска директно от ЕК при заявяване от фермерите. Размера на помощта ще се основава на доказване на нереализираните на пазара количества. МЗХ ще администрира процеса, като приема заявленията и ги депозира в комисията. Възможност за получаване на компенсация ще има и при закриване на млечни ферми. Условията за кандидатстване ще бъдат обявени през септември.
 • Новото търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA) предлага възможност за износителите на български сирена. Досега канадското правителство е разпределяло квоти за внос на сирена, на база на внасяните обеми и опит на вносителите. В споразумението е предвидена клауза, за допускане на нови вносители и е предоговорен размера на годишната квота за ЕС в следващите шест години.

Производство и търговия на месо в България

 • През месец юли се наблюдава движение в цените на основните видове меса, като се отчита силно движение надолу при говеждото и почти 10% покачване на месечна база при свинското.
 • Цените на говеждото в България, както и средните за ЕС през месец юли отбелязаха спад и са значително по ниски спрямо началото на годината и спрямо същия период от миналата година. Средните цени в ЕС са по-ниски и от средните за периода 2011-2015 година. По данни на Европейската месна обсерватория се наблюдава ръст в производството на говеждо месо в Европа, най-вече поради бракуване на крави от млечните стада. Влияние оказва и девал-вацията на британската лира.
 • Възходящата тенденция при цените на свинското месо се дължат на силен износ от ЕС към Китай, който формира над 50% от целия европейски износ. Китай е уязвим от наводнения в последните месеци, което води до унищожаване на стада при свинете и недостатъчно предлагане. Все пак не може да се очаква този ръст да продължи твърде дълго защото китайския пазар се характеризира с висока непредсказуемост.
 • Китай, Хонг-Конг и Япония са основните пазари на свинското месо, произведено в ЕС. Наблюдава се ръст от около 106% в износа на свинско за Китай, 19% в износа за Хонг Конг и 33% в износа за Япония в сравнение с миналата година.
 • Ръстът, наблюдаван предходните месеци в цените на пилешкото месо е забавен. През месец юли в България дори е отчетен минимален спад спрямо предходния месец, а средномесечните цени са и с 12% по ниски спрямо същия период миналата година. Това се дължи на стабилното производство на птиче месо в България и Европа, водещо до по-високо предлагане, като очакванията са средните месечни цени да се движат около 2850-2890 лв/тон кланично тегло. •Добрите реколти от зърнени култури в света, а и в България ще продължат да държат и цените на фуражните култури на международния и българския пазар на ниски нива, което се отразява благоприятно на разходите за отглеждане на животни

Важни събития през август 2016

 • В средата на август ЕК съобщи, че специализирана група на Световната търговска органи-зация (СТО) обяви за незаконна от гледна точка на правилата на международната търговия наложената от Русия забрана за внос на живи свине, прясно свинско месо и други продукти от свине от ЕС. Докладът на специализираната група може да се обжалва в срок от 60 дни. Ако в рамките на този срок не бъде регистрирано обжалване, докладът ще бъде приет и Русия ще бъде задължена да изпълни препоръките от доклада.

Пазарна информация

 • Турция, Хонг-Конг и Ливан са страните, за който ЕС изнася най- големи количества говеждо и живи животни. От началото на годината се наблюдава спад на изнесените количества за Хонг-Конг и Ливан, компенсиран от повишаването на количествата, изнесени в Израел (почти 200% ръст). Износът от Бразилия е стабилен, като се поддържа от благоприятните цени.
 • По данни на USDA – FAS се очаква спад с около 5% в производството на пилешко месо в Китай през 2016 година. Въпреки инвестициите, направени в Китай в изграждането на кланици за птици, те не работят на пълния си капацитет поради по-слабото производство. Все пак Китай продължава да е един от основните износители на пилешко месо, особено на азиатските пазари. Едва през 2017 година се очаква известен спад в износа на птиче месо.
 • Доминацията на ЕС на китайския пазар на свинско месо, където ¾ от този внос е от Европа се дължи на забраната за внос на свинско произведено с хормона рактопамин, който е разрешен в САЩ. Постепенно производителите в САЩ се ориентиран към технологии без този хормон, което се очаква да повиши износа за Китай през 2017 и 2018 година.
 • Търсенето на месо в световен мащаб е стабилно, като вледващите десетилетия по данни на ФАО се очаква почти двойно увеличение на потреблението на пилешко, както и двоен ръст при агнешкото, което може да бъде използвано от нашето овцевъдство.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here