НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2

0
В сила от 27.02.2015 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г.доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г.доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г.изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г.

Можете да видите Наредбата на следния адрес http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136458717

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here