Минимални помощи в сектора на животновъдството – новините са от съседна Румъния

0

Правителството на Румъния на свое заседание  на 31-ви август, 2016, одобри  Решение, с което се въвежда схема за минимална помощ в размер на 24 милиона лей, за да се подобри ефективността на сектора на животновъдството, а именно закупуването на мъжки разплодници-кочове/пръчове от  специализирани породи. Бенефициенти трябва да са  животновъди които развъждат  овце или кози и  отговарят на следните условия:

 Имат свободна практика или са  фирми и семейни предприятия, учредени съгласно  Наредба на правителството №. 44/2008;:

Да имат минимум 60 глави овце, които да са  идентифицирани и регистрирани в развъдна асоциация.

Да имат минимум 60 глави кози, които да са  идентифицирани и регистрирани в развъдна асоциация

Размерът на финансовата помощ е:

а) не повече от 2500 леи / за глава коч от  специализирани породи.

б) не повече от 2500 леи / за глава пръч  от специализирани породи..

Общият размер на минималната помощ отпусната на ползвател не може да надхвърля 15 000 евро за период от три финансови години, по време на текущата финансова година и следващите две години. Реализирането  на  подкрепата  се осъществява от областните служби за земеделие или службите в Букурещ.  Схемата ще се приложи след публикуването  в Държавен вестник.

 Ползващите подкрепата трябва да поемат следните ангажименти:

 – обвързване с писмена декларация  да запази и отглежда придобитите разплодници  от специализирани породи за не по-малко от 3 години, считано от датата, на която е отпусната финансова подкрепа;

 – обвързване с писмен ангажимент да включи в родословната книга приплодите получени от закупените животни;

При закупуване  на животните трябва да се спазва следното:

  • покупка на разплодниците да става при спазване на пропорцията на коч / пръч  за 30  овце / 20 кози .;
  • максималния брой разплодници които могат да бъдат закупени от бенефициент, трябва да се съобразят  с максимален брой  глави- 700 женски овце / кози 350;

 Породите овце за разплод , които могат да бъдат закупени от бенефициентите са: Суфолк, Шароле, Ил дьо Франс, Тексел,, Хемпшир, Меринофлайш, Лакон, Източнофризииска, Аваси, Туркан, Телеорман , Цигай, Каракул.

 Породите  кози за разплод, които  могат да бъдат закупени от бенефициентите са: Карпати, Бяла Банаскат, Френска алпийска, Саанска, Нубииска. нубийски, Бяла  немска;

 Законодателната рамка за прилагане на схемата  е от Регламент (ЕС) Nr.1408 / 2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да могат да се получат минималните помощи в селскостопанския сектор.- МАРД-Румъния

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here