Председателство на Съвета на ЕС

0
Във връзка с получени въпроси до говедовъд.ею относно-
Какво представлява председателството на Съвета и как функционира?
Ви предоставяме следната информация:

Ротационно председателство

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.

Настоящата тройка председателства е съставена от председателствата на Нидерландия, Словакия и Малта.

Приоритетите на Словашката председателство на Съвета на министрите на ЕС са :

Жените на пазара на труда, професионалния и личния живот.

 Заетост: командироване на работници, излагане на канцерогени по време на работа.

Международна търговия: CETA ратификация и статута на Китай  в пазарната икономика

Икономически и парични въпроси: паричните пазари, фондове, Европейската схема за гарантиране на влоговете, ДДС

Културата, образованието и спорта : аудио-видео директива медийни услуги , Европейска година на културното наследство, предотвратяване на радикализацията на младите хора

 Вътрешен пазар: правата на потребителите, малките и средни предприятия

Развитие: хуманитарна помощ, особено на жени и деца в кризисни райони

Промишленост, изследвания и енергетика: телекомуникации, 5G, Китай, Хоризонт 2020

Земеделие: ферми криза, нелоялни търговски практики, търговски преговори и горското стопанство

Необходимостта от общи европейски решения основани на солидарността на селскостопанската криза и нелоялни търговски практики, беше подчертано от Министерството на земеделието и селските райони  в дебат с Комисията по земеделие на 13 юли.Председателството ще се стреми да постигне напредък по проекта за предложение за биологични продукти, ветеринарни лекарствени продукти , медикаменти и   фуражи.. Опростяване на селскостопанската политика на ЕС, насърчаване на устойчиво горско стопанство и  балансиран търговски сделки.

Обществено здраве: медицински изделия, ветеринарни лекарства, наличността на лекарства.

За регионално развитие: прилагане на новата политика на сближаване на ЕС.

Външните работи: разширяване на ЕС, ЕС и НАТО, изискванията за визи.

Правни въпроси: електронно правосъдие, авторски права, защита на свидетелите.

Рибарство: устойчиво управление на риболовни флоти, събиране на данни, авиационната безопасност, електрически превозни средства, транспорт.

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here