Помощта за намаляване на млякото

0

Публикуваме Заповед на Министър Танева във връзка предоставяне помощ за намаляване на производството на мляко.

Предоставяме на Вашето внимание на файл Заповедта на министър Танева, Заявлението и Регламент 2016/1612 НА КОМИСИЯТА

З А П О В Е Д

 № РД 09-670

София 10.09.2016 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията от 8.09.2016 г. за предоставянето на помощ за намаляване производството на мляко (ОВ, L 242/09.09.2016 г.) и с одобрен Доклад № 93-8729/10.09.2016 г. на заместник-министър на земеделието и храните

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Държавен фонд „Земеделие” да администрира и прилага дейностите по извънредната пазарна мярка за предоставяне на помощ за намаляване на производството на краве мляко, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията.

ІІ. Приемът на заявления за участие по мярката за предоставяне на помощ за намаляване на производството на краве мляко да започне на 12 септември 2016 г.

III. Заявления по мярката за предоставяне на помощ за намаляване на производството на краве мляко да се подават от индивидуални производители на краве мляко.

IV. Приемът на заявления за участие по мярката да бъде спрян със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, при получаване на уведомление от Европейската комисия за достигане на максималния общ размер на подпомагането по мярката.

Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ в деня на нейното издаване.

Възлагам изпълнението на заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,       Министър  МЗХ

Свалете прикаченият файл от тук –Заповед – Помощ за намаляване на млякото

Свалете прикаченият файл от тук – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по схемата за намаляване на млякото

Свалете прикаченият файл от тук –Делигиран регламент за извънредна помощ на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here