Новини от Румъния – ДДС 0% за земеделските стопани!

0

 Това е една идея, която беше дадена  през февруари по време на конференция. Шест месеца по-късно, идеята се появява  като проект за изменение   Проекта на Данъчния кодекс.

 Въвеждането на специална схема за земеделски производители, предвид трудностите, които те срещат при прилагането на общия режим на ДДС. Фермерите в някоя области, няма да имат задължението да издава фактури.  Бенефициентите ще издават своя самостоятелна фактура за покупки от земеделски производители, без ДДС .

Идеята за премахване на ДДС за земеделските производители се потвърди през февруари  , като се има предвид, че един от най-големите проблеми е свързан с факта, че голяма част от продуктите, получени в земеделските стопанства в Румъния не се облагат с данък.  Освен това  малкия  земеделски производител не може да има претенции към държавата.  Дори и с 9% ДДС за храните на земеделските производители,  работещи единствено за себе си,  не са мотивирани да увеличат  производствения капацитет и да започне и да произвежда за пазара, тъй като ставката на ДДС е доста висока. Ето защо

        Влад  Маковей, генерален мениджър  на Agrointeligenta предложи на министъра на финансите, като начин да се реши този проблем за прилагане на ДДС, ставка от 0% за тези, които правят пазарните стопанства.  Мярката  ще има нулево влияние върху бюджета, тъй като така или иначе фермери, които практикуват този вид земеделие не са подложени на данъчно  облагане.

Според директора Agrointeligenta веднъж приложено  за селското стопанство нулевата  мярка ДДС би „извадила” на чисто  работата на милиони  производители в Румъния.

© 2016 Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here