Програма за подобряване на ефективността на млечните крави в Русия.

0

– В тази връзка е планирано да се представи   за обществено обсъждане  проект “Програма за подобряване на ефективността на млечни крави за разплод в Русия.”

Какво трябва да се свърши:

-Първо липса на единна система за идентификация  на добитък и единна база данни за животни за разплод, проблемът със статистиката: нямаме точна информация за произведеното мляко, нямаме контрол върху точността на данните, предоставени от производителите на материал за разплод.  Дори нашите фермери  често купуват сперма от чужбина, просто защото нямат доверие на параметрите посочени от местните производители.

-Второ –  системата за оценка на развъдните  стойности на добитъка и генетичния материал освен ,че е остаряла  не е интегрирана в международната система – Интербул. Така че, параметрите на нашата система не съвпадат с това. Това е още една пречка за нашите производители да предлагат бикове на международните пазари, а ние имаме доста интересни екземпляри.

На въпроса  – Държавното регулиране на производството не е много  ефективно. Съгласни ли сте с това твърдение?

Шеремет отговори: –   По мое мнение държавното регулиране не е благоприятно за постигането на посочените цели. Ние проведохме анализ на резултатите при система за подпомагане животните за разплод .Подкрепата от държавното регулиране  реши само един проблем- намалиха се  разходите за производство. Просто защото това е директна парична помощ. Всички други параметри, дори и като приходи и рентабилност, в действителност, не можаха да се постигнат.

Въпрос – Какво трябва да се направи?

– Най-важното нещо, по мое мнение – е да се гарантира, диалог между бизнеса и правителството. В повечето развити икономики, проблемите в сектора са поставени от бизнеса, а не от държавата. В нашето разбиране, производителите и преработватели на мляко на Русия трябва да играят все по-важна роля, както при определянето на целите и в проследяването на тяхното изпълнение. Например, чрез създаването на асоциации по видове и породи животни, които ще следят за чистотата на породата, ще събират данни, ще правят анализи, ще участват активно в селекцията на животните и т.н. В момента имаме ограниченията на  диалога по проблемите, понякога по вина на държавата , а понякога и в конфликт в бизнеса. Важно е също така да проучим  международния опит, за да се разбере какви стъпки, и практики в други страни  са успешни за да спестим време в експерименти.  В подхода към оценката на развъждане се подържа база данни на разплодни животни , това се прави от неправителствени организации и държавата има достъп до тези данни. Мисля, че е много вярно, че това е отделен бизнес, защото ако това не е бизнес, никакви държавни субсидии които  подкрепят тези институции няма да доведат до положителен ефект. Ние знаем,че днес много добър е модела на Казахстан, но това е модел  с много сериозно държавно участие. Разучихме и модела в Беларус-там са свършили много работа, има асоциации, има родословни книги, има разплоден материал. Но също ни е известно , че там е безпрецедентно голяма ролята на държавата и поради това  система едва ли ще бъде устойчива.

В Работата на конференцията взеха участие- производителите на мляко “EkoNiva-APA” “Detskoselskiy” GC “Green Valley”, “Zalesie-Агро”, АД “WBD” UK “Damate”, ОАО “Иваново” GK “OKAAGRO” . за дискусия също се присъединиха и представители на органите на руските региони и научни организации и племенните центрове , НПО” асоциация на производителите на едър рогат добитък Холщайн “, Специализиран счетоводен център в аграрно-промишления комплекс

Допълнение- Програмата вече е готова и нашите читатели ще могат да се запознаят с нея през следващите дни.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here