УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

0

В сила от 18.02.2011 г.

Приет с ПМС № 35 от 14.02.2011 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г.

Свалете файла от тук – УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here