Минимални помощи за румънските говедовъди

0

Министерство на земеделието на Румъния започна обществено обсъждане на минимална  помощ за говедовъдите, подобна на тази която бе дадена на овцевъдите за  закупуване на юници , малакини и  бици за разплод от месодайни породи. Схема за минимална помощ се предоставя  с цел подобряване на генетичната стойност на стадото:

  • за закупуване на юници и специализирани породи говеда говеда и / или
  • за закупуване на биволи и юници на видове / или
  • за закупуване на разплодни бикове на месни породи

За да бъдат допустими за схемата  бенефициенти трябва да има минимум 3 и максимум 10 глави добитък .Закупуването  на юници  се прави, за да се постигне минимален размер в стадото от 10 женски говеда . Чрез декларация фермерите ще гарантират отглеждането на закупените животни минимум три години, от датата на която е отпусната паричната помощ. Задължават се също   да се запишат в развъдните асициации и животните да бъдат записани  в родословната книга – главен  раздел.

За да бъде допустими за схемата  за закупуване на биковете за разплод от специализирани породи месо бенефициента  трябва да има поне 40 броя  крави  или юници.Максималният брой на разплодни бикове от месодайни породи, които могат да бъдат придобити от бенефициента е пет. Също така се задължава фермера да отглежда най-малко три години разплодниците и да ги запиши в родословните книги на развъдните асоциации.В случай на заболяване или смърт на закупените животни, същите могат да бъдат заменени с животни, идентифицирани и регистрирани в развъдните асоциации. Сумата на финансовата подкрепа, предоставена от схемата  се изразява под формата на безвъзмездни средства

Размерът на минималната финансовата подкрепа, която се предоставя на бенифициента е :

а) до 5000 леи / за юница от млечни породи и максимум 2500 леи / за  млечна крава;

б) не повече от 6000 леи / глава юница специализирана порода на месо говеда или максималните 3000 леи / за крава от месодайна порода;

 в) не повече от 4500 леи за една малакиня;

Г/ не повече от  8000 леи / за един  бик за разплод от месодайните породи;

Общият размер на минималната помощ  предоставена на един фермер  не може да надвишава 15 000 евро за период от три финансови години.

В случай на нарушение на разпоредбите , бенефициентите  по схемата  са длъжни да възстановят  финансова подкрепа, плюс глоби и лихви, считано от датата на получаването на средствата, съгласно законодателството в страната.

Средствата, необходими за прилагане на схемата  са 18.15 милиона леи и осигуряват от държавния бюджет, в рамките на одобрените бюджетни разпоредби.Предоставянето на тези средства ще започне на 21 ноември 2016 г.

Списък на специализираните породи говеда от които могат да се закупуват животни по схемата:

Месодайни породи: Абърдийн Ангъс, Лимузин, Шароле, Блондакитен, Салерс,
Млечни породи: Румънско черношарено , Холщайн, Кафяво Алпийско говедо, Джерсей, Монбилиард
Бикове: Абърдийн Ангъс, Лимузин, Шароле, Блондакитен, Салерс
Биволи: Румънски бивол

Говедовъд.ею

Забележка: Нова румънска лея RON 10  – 4.39 BG лв

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here