Във връзка с Проекта за Схемите за обвързано подпомагане

0

№ 51/19.09.2016г
До
Господин Васил Грудев
Зам.министър при МЗХ
Гр.София

УВАЖАЕМИ  г-н  ГРУДЕВ

Националния съюз на говедовъдите в България  се запозна подробно с Проекта за Схемите за обвързано подпомагане /2017-2020г/  в говедовъдството и проведе разяснителна кампания сред  своите членове за предлаганите  схеми за подпомагане. Най-дискутирано е условието за производството на минимално количество мляко от крава,  което НСГБ подкрепя напълно. В момента обаче върви схемата за намаление производството на мляко, което може да се отрази негативно за достигане на искания минимум. Ето защо възникнаха въпроси на които е нужно да ни бъде одговорено,  за да могат нашите членове да изпълнят  условията за допустимост и кандидатстване по  схемите. Те са:

  1.  Ясно и точно да ни бъдат посочени датите / начална и крайна/ за определяне полученото мляко от крава, което трябва да се доказва с необходимите документи пред РА.
  2. Ще имат ли право на редукция тези фермери, които няма да могат да докажат необходимото произведеното мляко от тях съгласно първоначално заявените бройки крави./при кравите за мляко и под селекционен контрол/?
  3. Как ще бъде доказвано регистрирането за ново постъпващите телета / 0.5 за стадото/?
  4. Условия на които трябва да отговарят животните записани в Главен раздел на родословната книга, съгласно промените в Регламента за зоотехническите и генетически условия.

5.  Необходими документи за доказване на произведеното мляко    документи, правила, изисквания.

          Уважаеми г-н Грудев отговорите на тези въпроси  ще спомогнат за своевременната информираност и подготовка на нашите фермери относно прилагането им за всяка отделно взета ферма .Това е много важно, защото отново може да допуснем нашите фермери да влязат в схемата отново неподготвени. Ние сме наясно, че  пълни отговори на тези въпроси до нотификацията е трудно да ни дадете, но някои от тях вече имат отговор и ние може да работим по тяхното изпълнение-най-вече документите за доказване на произведеното мляко.

          Нашето становище, което сме изразили отдавна пред ръководството на  МЗХ е,  че само и единствено с използването на този инструмент-схемите за обвързано подпомагане, няма да се постигне търсения ефект-увеличаване на качествените ферми и произвежданото от тях мляко, намаляване на сивия сектор в производството, преработката и търговията с мляко, млечни и местни продукти и здравословното хранене на населението. Нужна е управленска воля и родолюбиво отношение към фермерството за изравняване на условията на труд, заплащане и отговорност за бъдещето на този губещ и загиващ в страната ни сектор, който е тясно свързан с националната ни сигурност и строг и безпощаден контрол по хранителната верига.

           Няма други инструменти освен пазарните, които да дадат тласък и прогрес на дадено производство в този единен и отворен европейски пазар, който за съжаление в последните две години не се ръководи от пазарните принципи, а от политиката.

С уважение: Председател на НСГБ: Димитър Зоров,

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here