Срещи на експерти от НСГБ с говедовъдите.

0

Съгласно Плана за работа през 2016 год. Националния съюз на говедовъдите в България провежда срещи не само със своите членове, а с всички говедовъди от страната. През месец септември се проведоха няколко срещи в Бургаска област – Средец, Карнобат и Руен. Основните теми за обсъждане бяха свързани най-вече с бъдещето и развитието на сектора. Всъщност обсъждаха се начини за преодоляване на дългата криза в сектор млекопроизводство. На първо място това бе организициите на производители, организирането на фермерските пазари и понижаване разходите и увеличаване производството на мляко- с други думи намаляване себестойността на продукцията .

Последното сякаш не е в синхрон с последните препоръки и схеми за подпомагане на фермерите, които ни изпраща Европа /за намаляване производството на мляко/. Всъщност нашият министър на земеделието даде сигнал за намаляване производството, но не за нашата страна а за големите производители, но там се направиха, че не са разбрали за какво става дума.

 В срещите вземат участие Рангел Матанси – съпредседател на Съюза и управител на организацията на производители в гр.Раковски – Фермерско мляко. В неговата презентация подробно се дават факти за ползата от създаване на организации на производители, постиженията които има тяхната организация, целите които са си поставили.

„Не смятайте, че при нас всичко е по мед и масло. Мина доста време докато си повярваме, много време докато изгладим прицелните точки, споровете са ежедневни, но вървим напред. Използваме всяка точка в законодателството която може да помогне на сдружението. Нашата е мечта е да имаме една голяма модерна ферма и да съберем всичките животни, да имаме ферма за разплодните животни и телеугоително стопанство. Да създадем една модерна, работеща кооперация  носеща полза както на фермерите така и на потребителите произвеждайки качествени продукти.-каза г-н Матански. Ние сме готови да помогнем на всеки, които иска да влезе в проект за създаване на организация, потърсете ни, елате и вижте какво сме направили, разговаряйте с нашите членове и решете. Според нас това е бъдещето, така правят сега дори и в една консервативна Германия по отношение на кооперирането.”

Господин Иванов – фермер от с. Добриново,община Карнобат и член на УС на НСГБ и вече организирал организация на производителите в района запознаваше присъстващите с ползата от фермерските пазари. Стъпката при нас е направена, очакваме разрешение от кмета на Бургас за провеждане на ежеседмични фермерски паза в центъра на Бургас където да предложим най-доброто от нашата продукция на потребителите. Знаем ,че ще трудно но няма връщане назад, не може да се подиграват с нашия труд и да получаваме по 40ст за литър мляко, това е несериозно в днескашното време.

Г-н Иванов е и изключително добре подготвен по отношение документацията по отношение на пасищата. Материята наистина е много сложна, законите и наредбите се променят дето се казва ежедневно и фермерите са нуждаят от помощ. Сега е наболял проблема за наказанията при възникване пожари в пасищата. Притесненията идват от това, че пасището може да бъде запалено от неизвестно лице, а потърпевши да са фермерите. В работната група по този проблем няма представители от феремрите, което допълнително затруднява комуникацията с групата.

Михаил Михайлов – изпълнителен директор на НСГБ информира фермерите за ситуацията в сектор мляко-цени, реализация, производство както в ЕС така и в България. Запознава ги с промените в някои от Наредбите и работата в работните групи. С отговорите на МЗХ на въпроси поставени от Областните съвети по животновъдство. Също така се презентира и някои новости за повишаване на млечността при кравите, закупуване на животни и консумативи и хранителни добавки .

Срещите показват,че независимо от многократното увеличаване на сроковете за изпълнение на определени задължения от фермерите те все още не са готови да посрещнат предизвикателството на новата ситуация в сектора. Имаме голямо изоставане по отношение ветеринарното обслужване, администрацията все повече затяга менгемето с десетките тетрадки за попълване, проверките сякаш вече са ежедневие. Наистина важни въпроси, но нека някои да провери как се изписва едно умряло животно и след това загробено.

Срещите с фермерите НСГБ ще продължи, ако не може веднага да им помогне поне ще навлезе в тяхната работа, ще разбере за проблемите им , ще даде сигнал, че трябва да се прави нещо. Всички желаещи да се срещнат с експертите на НСГБ могат да ни потърсят на адреса  за връзка на говедовъд.ею – govedovad.bg@gmail.com  или да ни оставят съобщение в раздела на сайта – Вие питате – ние отговаряме .

Говедовъд.ею .

ОСТАВИ КОМЕНТАР